Opinion

Fågelinfluensan förekommer i hela landet och är ett gissel för våra fjäderfäproducenter och pälsfarmare

Fågelinfluensan förekommer nu i hela Finland. Våra fjäderfäproducenter och pälsfarmare fasar för hur produktionen drabbas.

Fjäderfäproducenterna är tvungna att hålla djuren inomhus, vilket i och för sig de flesta av dem gör redan från tidigare. Men där finns förstås nu hur som helst en stor oro för besättningarna och ekonomin.

Livsmedelsverket har preciserat avlivningskriterierna för pälsdjur som smittats av fågelinfluensa. Enligt beslutet ska alla minkar avlivas på pälsdjursfarmar där fågelinfluensa har konstaterats. Livsmedelsverket har i sitt beslut om minkarna även beaktat Institutet för hälsa och välfärds (THL) uppfattning. Beslut om avlivning av rävar och mårdhundar fattas fortsättningsvis enligt prövning från fall till fall. Minken är en särskilt problematisk djurart när det gäller infektioner av fågelinfluensa. Det beror på att det i minkens övre luftvägar finns receptorer som binder influensavirus från både fåglar och människor, vilket gör att minken är känslig för infektion som orsakas av båda influensatyperna. Jämfört med andra däggdjur kan minken på det här sättet vara en mer effektiv mellanvärd för fågelinfluensan och hos den kan influensaviruset mutera till en form som igen är mer smittsam för människor. För att förhindra sådana virusvarianter är det viktigt att förstöra alla minkar från smittade pälsdjursfarmar. Hos pälsfarmarna finns också en allmän oro för besättningarna och ekonomin, men dessutom en oro för att ett i många fall rätt så långsiktigt avelsarbete går till spillo.

Fågeljakten står för dörren. Livsmedelsverket rekommenderar att sjöfåglar inte jagas i områden eller på platser där massdöd av fåglar eller fågelinfluensa har konstaterats. Hundar används ofta vid fågeljakt. För att skydda både människors och hundars hälsa är det därför bäst att inte jaga i områden där det är uppenbart att fågelinfluensa förekommer. Rekommendationen gäller i hela landet.

Livsmedelsverket rekommenderar också att måsar eller kråkfåglar inte jagas alls i år, för att användas för att träna hundar nu eller senare. Om man hittar flera döda fåglar eller fåglar med symtom som tyder på allvarlig sjukdom, ska man kontakta den lokala kommunalveterinären. Då rekommenderas inte längre sjöfågeljakt i området. Också när det är fråga om friska fåglar är det bra att ha på sig engångshandskar när man plockar och rengör dem samt förstås att tvätta händerna efteråt. Man kan också förhindra spridningen av fågelinfluensa genom att se till att jaktutrustningen är ren och undvika att besöka fjäderfägårdar efter att man varit ute på jakt. Personer som sköter om fjäderfä eller andra fåglar bör undvika sjöfågeljakt, liksom övrig kontakt med vilda sjöfåglar.

Fågelinfluensan måste tas på allvar, i alla sammanhang.