Luke
– Enligt Lukes senaste inventering har vildsvinsstammen halverats.
– Luke? Är det samma instans som också räknar skarvarna och de
vitkindade gässen?
Veckans Tok

Lukes vildsvinssiffror