Naturens Dag Banneri2023 16 Sv
Jordbruk SLC

Ännu hinner du anmälan
din ekogård till Naturens 26.8

Finska naturens dag firas lördagen den 26 augusti 2023. Då inbjuds ekogårdar att öppna sina dörrar för allmänheten för att fira naturens egen dag och visa hur mat produceras enligt ekologiska metoder.

Evenemanget Naturens dag på ekogårdar bjuder in allmänheten att besöka och bekanta sig med ekogårdar i en genuin miljö lördagen den 26 augusti. Årets tema är naturens hälsa och välbefinnande. Inrikesministeriet rekommenderar allmän flaggning på Finska naturens dag, vilket innebär att Finland är det första landet i världen som flaggar för sin natur.

Ekogårdar kan ännu anmäla sig att medverka med öppen gård den 26 augusti på evenemangets webbplats luomu.fi/luonnonpaiva. På webbplatsen publiceras kontaktuppgifter till alla deltagande gårdar, bild och en kort introduktion till gården.

Medverkande ekogårdar kan visa upp driften av gården och hur gården bidrar till den biologiska mångfalden, t.ex. genom att ordna rundtur på gårdens marker, till traditionella biotoper eller en naturstig. Önskemålet är att gårdar också ordnar annat program enligt gårdens egna förutsättningar. Programmet kan till exempel vara att känna igen växter, ridning, selfiemöjlighet med djur eller maskiner, förevisning av gårdens maskiner eller frågesport. Det går även bra att öppna ett gårdscafé för dagen samt att sälja gårdens egna eller andra närproducerade ekologiska produkter.

Samarbetspartners som koordinerar Naturens dag på ekogårdar är jord- och skogsbruksministeriet, Luomuliitto, Pro Luomu, Biodynamiska föreningen, MTK och SLC. Huvudkoordinator för Finska naturens dag är Forststyrelsen. Samarbetspartners bistår även i marknadsföringen av evenemanget. Mer info på slc.fi/evenemang.