Mats Nylund Liggande
När hösten och riksdagsarbetet tar vid finns det en risk för att regeringen faller. SLC:s förbundsordförande Mats Nylund är oroad för hur det går med allt det man för jord- och skogsbrukets del uppnått i regeringsprogrammet om så sker. Hur en eventuell ny regeringsbas än ser ut så kommer det att vara svårt att uppnå ens tillnärmelsevis lika goda skrivningar och initiativ för jord- och skogsbruket.
Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC:s Mats Nylund oroad över hur det går för jord- och skogsbruket om regeringen faller

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund är oroad över jord- och skogsbrukets position om regeringen faller.

– När hösten och riksdagsarbetet tar vid finns det en överhängande risk för att regeringen faller, säger han.

Och om regeringen faller så riskerar allt det man i regeringsprogrammet uppnått för jord- och skogsbrukets del att gå till spillo. Det här gäller till exempel arbetet för jord- och skogsbrukets lönsamhet, som i regeringsprogrammet ligger på samma nivå som andra stora näringslivspolitiska satsningar, satsningarna på markägarnas rättigheter, det faktum att man inte riktat besparingar mot jordbruksstöden, mot jordbrukarnas pensionssystem eller mot jordbrukarnas socialskydd.

– Vi har också skrivningar om ett kraftigt program för att öka Finlands livsmedelsexport, den ska de facto fördubblas, samt skrivningar om att vi ska ha ett aktivt skogsbruk där man ökar tillväxten och att Finland ska ta en aktiv position i EU:s skogspolitik, säger Nylund.

Turbulent politisk höst på kommande

Om regeringen faller i höst så kommer det ändå en ny regering i något skede, förr eller senare.

– Hur den regeringsbasen än ser ut så kommer det att vara svårt att uppnå ens tillnärmelsevis lika goda saker för jord- och skogsbrukets del, säger Mats Nylund,

Det kan med andra ord bli en turbulent politisk höst.

– Från SLC:s sida vill vi förstås att regeringen börjar förverkliga sitt regeringsprogram så fort som möjligt. Och vi vill ju särskilt att man börjar förverkliga det som berör oss, alltså jord- och skogsbruket.

Nylund fortsätter att ta upp arbetet med nästa års statsbudget.

– Då är det gällande lagstiftning och en tillfällig expeditionsministär som tar över. Och med gällande lagstiftning så fortsätter sannolikt statsskulden att öka med 11,4 miljarder euro per år, säger han.

Den pågående diskussionen undergräver regeringens förtroende

Diskussionen som nu pågår i offentligheten undergräver regeringens förtroende men det viktiga är ju det lagstiftningsarbete som den här regeringen gör och de principbeslut som den fattar för framtiden.

– Finlands grundlag bygger på alla människors lika värde, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För mig som tidigare riksdagsledamot är det en självklarhet att alla ministrar i Finlands regering ska leva upp till detta i både handling och ord. Det måste betyda att man tar avstånd från tidigare övertramp och olägenheter och i sista hand är det den sittande riksdagen som avgör regeringens förtroende.

Mats Nylund anser att statsministern ändå har det största ansvaret inom regeringen.

– Det är statsminister Petteri Orpo som har det yttersta ansvaret att se till att regeringen och ministrarna följer upp det här, avslutar Nylund.