Arkiv

SLC - Faltvandring 1 Webben
Populär fältvandring bland försöksrutor i Sjundeå och Ingå

Nylands Svenska Lantbrukssällskap och NSL Försök går i bräschen för att utveckla odlingsmetoder och genom gedigen sorttestning visa på skillnader mellan olika odlingssorter. Fältvandringen bland försöksrutorna i Västankvarn och i Sjundeå i medlet av juli samlade omkring hundra deltagare.

SLC - Img 4341
Med en extra harvning ökar skörden

De flesta känner igen sig. En harvning till hade suttit fint, men då hinner jag kanske inte så klart innan regnet? Med en större och effektivare harv kan bruket bli bättre och skörden öka.

SLC - Img 5023
18 hektar per timme inklusive gödsel

Lemken Solitair 12 är en relativt liten och smidig kombisåmaskin fast med 12 meters arbetsbredd och därmed stor kapacitet.

Ledaren: Mindre spannmålsskörd än vanligt att vänta

Om spannmålsskörden blir liten kommer det att balansera upp utbud och efterfrågan. I förlängningen borde det dessutom skapa en gynnsammare prisutveckling i förhållande till börspriset, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Byråkratiskt översitteri

Miljöbyråns handläggning av ärendet med virtuell stängselteknik har ingenting med djur- eller miljöskydd att göra, påpekar Rolf-Lennart Witting.

SLC - Storm2023
Stormen

SLC - Aboland Fritzen B Webben
Goda skördeutsikter i Åboland för råg och höstvete men dystert för vårgrödorna

Skördeutsikterna i Åboland varierar både lokalt och i fråga om typen av grödor. För höstgrödornas del ser det allmänt positivt ut till skillnad från vårgrödorna, som drabbats hårt av försommarens besvärliga torka. Läs mer om skördeutsikterna i fredagens Spannmålstema!

SLC - Dsc09074
Byråkratin stoppade åländskt digitalt betesprojekt

Efter nästan två års kamp mot landskapsförvaltningens byråkrati ger Ålands Hushållningssällskap upp sitt försök att testa hur digital stängsling med hjälp av GPS-styrda halsband skulle fungera på Åland. Styrelsens ordförande Carin Holmqvist anser att miljöbyrån medvetet förhalat ärendet för att stoppa projektet.

SLC - Influ3 Aug23 Ct
Fågelinfluensan ökar oron för fjäderfä- och pälsproducenter

Fjäderfäproducenter är extra vaksamma nu när fågelinfluensan har spridits. Men några större åtgärder har de inte behövt vidta. Vi upprätthåller redan en god hygien, men klart man är lite extra spänd, säger Tobias Dahlblom, ordförande för ÖSP:s äggutskott.

FAO:s matprisindex föll med tolv procent på ett år

FAO:s globala prisindex för livsmedel steg med 1,3 procent i juli månad 2023 efter ett sju månader långt prisfall utan avbrott. Enligt FAO berodde trendvändningen framför allt på uppsägningen av Black Sea Grains-initiativet.

Varg rev får i Tervik i Lovisa

Fyra får på bete revs av en varg i Tervik i västra Lovisa natten mot måndag. Fåren betade ett område nära Tervik säteri.

SLC - Lpx 00095055
Danmark stöder fler unga bönder

De danska bönderna blir äldre och färre. Landets jordbruksminister Jacob Jensen har därför aviserat nya ramvillkor som ska locka ungdomar att välja en karriär inom jordbruket. Intresset för lantbruksutbildning är stort och det vill regeringen ta vara på.