Arkiv

SLC - Komlos Juni23 Nvk
Daniel Komlos kommer att arbeta med nordiska skogsfrågor på CEPF

– Jag vill närma mig diskussionerna i EU med en uppfattning om att alla parter vill visa goodwill och öppenhet. Det sade ungraren Daniel Komlos då han besökte SLC:s kontor under tisdagen för att diskutera sin nya roll som representant för Bureau of Nordic Family Forestry på Confederation of European Forest Owners (CEPF).

Kommentaren: Avskogningsförordningen påverkar många sektorer

Avskogningsförordningen gäller enbart jord- och skogsbruket. Förordningen har skapat oro i Finland på grund av retroaktiviteten och tolkningsoklarheterna, särskilt när det gäller ladugårdar, konstaterar Viktor Harvio, specialsakkunnig på Jord- och skogsbruksministeriet.

Webbinarium: Skogsbruket och naturens mångfald

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. Kom med och ta del av de första resultaten av arbetet med färdplanen.

Ledaren: Dammsprängningen är ett terrordåd som leder till en humanitär kris och en allvarlig miljökatastrof

Putins Ryssland är en terroriststat som inte drar sig för någonting, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: EU:s restaureringsförordning riskerar att bli ödesdiger för skogsägarna i Finland och Sverige

EU:s restaureringsförordning saknar helt enkelt verklighetsförankring och riskerar att bli ödesdiger för skogsägarna i Finland och Sverige, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Hembygd
Hembygd

Oda avslutar sin verksamhet i Finland

Norska nätbutiken Oda, som primärt sysslar med dagligvaruhandel, avslutar sin verksamhet i Finland.

SLC - Hamnvag3 Jun23 Ct
Jordbrukarna i Korsholm vill inte ha en omfartsväg på sina marker

NTM-centralen går vidare med planerna på en omfartsväg från Vasa. En väg från Vasklot i Vasa som – om den byggs – kommer kommer få stora konsekvenser för jordbrukarna och invånarna i Tölby, Vikby och Solf i grannkommunen Korsholm.

Också Vilja-Tavastia vill bli producentorganisation

Också Vilja-Tavastia har ansökt om producentorganisations status.

SLC - Plantering Rastu 2 A Webben
Brage har planterat cirka 100.000 skogsplantor

För femtio år sedan började Brage Råstu utföra planteringen själv. Det är något han har fortsatt med, och genom åren har han satt drygt 100.000 skogsplantor i jorden. Fördelarna med att plantera själv är många. Läs mer om skogsbruket i fredagens Skogstemanummer!

Bildbank hjälper djurägare med kraven för naturbeten

Landskapsregeringens jordbruksbyrå har nu sammanställt närmare information om stöd för åländska naturbeten.

SLC - Lpx 00109490
Irland planerar slakt av 200.000 kor för klimatet

Enligt ett internt dokument inom det irländska jordbruksministeriet planerar landets regering en årlig slakt av upp till 65.000 am- och dikor under de följande tre åren. Åtgärden ska möta EU-kraven på ett stärkt klimatskydd. Bönderna skulle erhålla kompensation.