Arkiv

SLC - Adler1 Aug23 Ct
Budskap till ministern: Sluta strida och verkställ regeringsprogrammet

Förra veckan var Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (Sfp) på besök i Österbotten. Ett av besöken gick till WestFarm i Malax där budskapet till honom var tydligt: Regeringen ska sluta strida internt och börja verkställa programmet.

SLC - Slc Nyland 1
SLC Nyland höll sommarmöte i Lovisa och Borgå

SLC Nyland höll på måndagen sitt sommarmöte på Tjusterby gård i Lovisa. Man bekantade sig med gårdens historia, men senare under dagen också med Bosgård i Borgå.

SLC - Vall1 Aug23 Ct
Försenad andra vallskörd för en del producenter i Österbotten

Vanligen brukar den andra vallskörden tas senast i slutet av juli i Österbotten. Men på grund av den mycket rikliga nederbörden är en del mjölkproducenter inte klara med arbetet. Vädret har ställt till det, säger Niklas Andersson och Mikael Österberg i Kimo.

SLC - Wasafuturefestival1
Skogsgläntan mottagare av årets österbottniska Pro Skog-pris

Det kvinnliga skogsnätverket Skogsgläntan premierades med årets österbottniska Pro Skog-pris på Wasa Future Festival. Ambitionen med nätverket är att öka kvinnliga skogsägares intresse och engagemang för skogsbruk.

SLC - Lpx 00131163
Barnen på landet hålls friska med djur

Barn som växer upp på landsbygden och tillbringar mycket tid utomhus mår bättre än barnen i stadsmiljöer. Ett umgänge med djur bidrar till att stärka immunsystemet. Det bekräftar en irländsk studie.

SLC - Osterbotten Eklund A Webben
En fin höst kan rädda spannmålsskörden i Österbotten

I likhet med övriga landet har vädret varit mycket varierande i Österbotten. Därmed väntas en varierande spannmålsskörd som kan – om de kommande veckorna blir soliga – ändå bli bättre än vad som tidigare förväntades.

SLC - Nyland 3
Försommartorkan minskar mest på skörden i Nyland

Försommartorkan var hård och omfattande i Nyland och Kymmenedalen. I år verkar jordarten ha spelat större roll än under tidigare år. Ärter har klarat torkan rätt så bra medan vårvetet igen rätt så dåligt.

SLC - Aland Tillsammans A Webben
Höstraps i nyckelroll för driftig spannmålsodlare

Grävmaskinsentreprenören Tony Karlsson, 30, har de senaste åren etablerat sig som ny och större spannmålsodlare på Åland. Han odlar nu spannmål, lök och vall på totalt 170 hektar mestadels arrenderade marker. Inom de närmaste åren tar han också över hemgården Nilsas i Finström Ämnäs.

SLC - Vor 1 Hostvete Sta
Kommentaren: Dags att reflektera över marknadssituationen

De svaga skördeutsikterna i Finland är förklaringen till att vi har ett litet plustecken på vetepriset för Finland jämfört med börspriset, konstaterar SLC-ombudsmannen Rikard Korkman.

SLC - Viljatavastia 2 A Webben
Vilja-Tavastia är spannmålssektorns första producentorganisation

Andelslaget Vilja-Tavastia har nu beviljats status som producentorganisation av Livsmedelsverket. Det är den första aktören inom spannmålssektorn i Finland som erhållit den här statusen.

SLC - Olje 1 B Webben
Valde att skörda trots problem med övervintringen av höstrybs

Intresset för att odla höstoljeväxter har minskat mycket på senare år. En som gjorde ett försök är den ekologiska fårproducenten Christoffer Ingo. Han beslöt att inte bryta upp odlingen av höstrybs trots att cirka tjugo procent av arealen hade övervintringsskador.

SLC - Kumminskord 1 C Webben
Förutsättningar för en god kumminskörd finns

Kummin som har såtts i år verkar ha tagit stryk av torkan i hela landet. Men för kummin som såddes i fjol och året innan och ska skördas snart ser det riktigt bra ut. Årets kumminskörd ser ut att bli relativt normal.