Opinion

Stämmer faktiskt Lukes färska nyländska vildsvinssiffror?

Naturresursinstitutet Luke har i sommar kommit ut med ny statistik över vildsvinsförekomsten i Finland. Deras beräkningar visar att det finns i genomsnitt 2.556 vildsvin i landet, en minskning med ungefär 500 vildsvin från den tidigare toppnoteringen 2020.

Flest vildsvin hittar man fortsättningsvis i sydöstra Finland och östra Nyland, men också i Nyland kan man enligt den nya statistiken skönja en stor nedgång i populationen. I Hbl 2.8 intervjuas Valto Kontro, expert i vildsvinsfrågor vid Viltcentralen.

– Vid storviltsinventeringen utförd av lokala jägare i Nyland kunde vi förra året se en population på 450 vildsvin, men inventeringen i våras visade att populationen kraschat till 230 vildsvin, säger han.

Som förklaring nämner Valto Kontro en sträng vinter, men ändå främst ett hårt jakttryck. I hela Nyland sköts 221 vildsvin enligt bytesanmälningarna den gångna jaktsäsongen, från augusti förra året till slutet av juli i år. Enligt Kontro var också vissa jaktvårdsföreningar, som Strömfors och Lappträsk särskilt framgångsrika.

Statistik och speciellt då uppskattning av vildsvinsmängder är inte så lätt. Det låter sig bäst göras på hösten då djuren börjar röra på sig betydligt mera och tenderar att synas på viltkameror, kanske vid någon utfodringsplats. Många bönder och markägare är också av uppfattningen att mängden vildsvin inte minskat utan att vildsvinsskadorna i de nämnda områdena i Nyland är av lika stor omfattning som under de föregående åren. Det är på sin plats att vara skeptisk och vaksam. Vi behöver minst ett års siffror till för att kunna stöda den här uppgiften och påvisa en eventuell utveckling i minskande riktning.