Arkiv

Förstörd damm förorsakar översvämningar i Ukraina

Förstörelsen av den viktiga dammen Nova Kachovka i södra Ukraina väntas få allvarliga återverkningar på jordbruket i regionen. Stora landområden och spannmålsåkrar har översvämmats. Byar måste evakueras och försörjningen med dricksvatten har störts.

Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6

Ansökan om stöd för investeringar i våtmarker och fåror har påbörjats i e-tjänsten Hyrrä, meddelar Livsmedelsverket.

Kostnadsstöd för dyrare el och gödsel kan nu sökas också på Åland

De första ansökningarna har nu börjat komma in för att få det tillfälliga stöd som Ålands landskapsregering delar ut i temporärt kostnadsstöd för jordbrukets höga gödsel- och elkostnader. Ansökningstiden går ut den 7 juli då stödansökningar ska ha lämnats in via e-formulär eller till landskapsregeringens registrator.

Kom ihåg att kryssa för omfördelningsstödet!

I stödansökan i Vipu gäller det, precis som under tidigare år, att kryssa för samtliga stödformer man söker om.

SLC - Genteknik Vs Vaxtskydd
EU underhandlar om paket kring växtskydd och genteknik

Flera tunga frågor med anknytning till jordbruket aktualiseras inom kort av EU-kommissionen. Det förefaller som om kommissionen försöker ställa växtskydd och ny genteknik mot varandra.

SLC - Banneri2023 16 Sv
Ekogårdar firar Naturens dag igen den 26.8 – anmäl din gård!

Den tionde Finska naturens dag firas den 26 augusti 2023 då ekologiska gårdar öppnar sina dörrar för allmänheten för att fira naturens egen dag. På Naturens dag kan ekogårdar hissa flaggan i topp och visa hur mat produceras enligt ekologiska metoder. Anmäl din gård redan nu!

SLC - Suojavyohyke Kolari Minna
Inför stödansökan: Precisionsinsatser för vattenvård kan göras bättre

EU:s nya programperiod CAP27 började vid ingången av 2023. Den nya programperioden för med sig förändringar av jordbrukarstöden, men innehåller också möjligheter att påverka miljöns tillstånd effektivare än förut. En precisionsinsats går ut på att denna vår anlägga nya skyddszoner – men under nya kriterier.

SLC - Minkavler High Res 1
Danmark lider ännu av minkkrisens följder

Den danska minkkrisen har hittills kostat staten 2,55 miljarder euro i form av kompensation till farmarna. Stödet har kritiserats mot bakgrunden av att var fjärde minkfarmare som har sökt ersättning inte har haft en enda mink kvar i farmen.

SLC - Demo23 1
SLC:s skogsombudsman deltog i demonstration mot restaureringsförordningen

SLC:s skogsombudsman Mats Holmgård har kommit hem från Bryssel där han träffat påverkare och deltagit i en demonstration mot EU:s restaureringsförordning.

Klosterprodukter missade stora senapsguldet i USA

Den prisbelönta Kökarsenapen lyckades inte knipa ett nytt guld när de olika kategoriernas vinnare ställdes mot varandra på Memorial Day den 29 maj.

SLC - Kvarken1
Nu har ”Österbotten på tallriken!” lanserat sin hemsida

Projektet ”Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautasella!” har nu lanserat sin hemsida. Där kan man utöver allmän information om projektet även ta del av den österbottniska gårdsbutikskartan som snart har närmare hundra adresser.

SLC - Soderfjarden3
Digitala mätstationer håller koll på Söderfjärden

Målet är att optimera bevattningen, dräneringen och magasineringen av vatten. Det aktuella vattenhanteringsprojektet på Söderfjärden tog i slutet av maj ett klart steg framåt då elva digitala mätstationer installerades i området.