Karttjanst
I Lantmäteriverkets karttjänst kan du kontrollera om användningen av blyhagel är förbjuden i exempelvis ditt jaktområde.
Livet på landet

Jaktsäsongen för ringduva
startar på torsdag

Jakten på ringduva startar torsdagen den 10 augusti. Bytesmängden har under en lång tid ökat stadigt och ringduvan är nu Finlands talrikaste bytesart, uppger Finlands viltcentral.

Bytesmängden har de senaste åren ökat till över 300.000 ringduvor per år. De största mängderna ringduvor fälls i södra och västra Finland.

Arten har anpassat sig väl till det förändrade odlings- och kulturlandskapet och ringduvor är nuförtiden en vanlig syn också på gårdar och i trädgårdar i tätorter.

Jaktsäsongen för ringduva är kort och intensiv, eftersom den största delen av ringduvorna flyttar söderut redan i september.

Förbudet mot blyhagel påverkar jakten

Sommaren 2023 trädde förbudet mot användning av blyhagel i och nära våtmarker i kraft. Blyhagel får inte användas närmare än 100 meter från vattendrag och våtmarker, och förbudet gäller all jakt.

Trots att duvjakt i allmänhet bedrivs invid åkrar på torra land, måste jägarna komma ihåg att beakta säkerhetsavstånden.

I Lantmäteriverkets karttjänst kan du kontrollera var användningen av blyhagel är förbjuden i exempelvis ditt jaktområde.

Användningen av blyhagel har varit förbjuden på våtmarker och i deras skyddszoner från och med 16.2.2023. Förbudet gäller utöver att skjuta blyhagel även att ha dem med sig, om det inte kan påvisas att de används utanför skyddszonen.

Lantmäteriverkets karttjänst hittar du här.