Sarvlaks2
Ernst von Born ledde arbetet på Stor-Sarvlaks ända till död 1956. Här tillsammans med sin hustru Alix von Born. FOTO: Signe Brander.
Livet på landet

Ernst von Born – jordbrukare, kommunpolitiker i Pernå och minister i unga Finland

Stor-Sarvlaks har i sommar presenterats för publik i en utställning med föreläsningar. Utställningen ”Livet på Sarvlax gård under fem århundraden” fördjupades av fyra välbesökta föreläsningar. Ernst von Born i den...
Belyser landets historia Stor-Sarvlaks långa historia belyser hela landets historia ur flera vinklar. Som professor Meinander påpekade har landet hört till Sverige under en längre period än till Finland. Gården...
Nydanare inom jordbruket Stor-Sarvlaks idag är ett modernt jordbruk, förändringarna har varit genomgripande sedan Ernst von Born dog 1956. Trots hans avgörande viktiga uppdrag för Finland ledde han hemgården livet ut,...
Byn Sarvlax Godset Stor-Sarvlaks hade en betydligt större roll i samhället när Alix och Ernst von Born styrde och ställde. Flera i publiken på Meinanders föreläsning hade familjeband till gården, föräldrar...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera