Arkiv

SLC - Presidentval
Presidentval

SLC - Agrolog3
Ännu hinner du anmäla dig till Novias flexibla agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildning

Yrkeshögskolan Novia startar upp utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten i höst och man kan anmäla sig till den fram till den 30 september.

Förordningen om krisstöd till jordbruket på remiss

Finland får cirka 4,2 miljoner euro i krisstöd från Europeiska garantifonden för jordbruket. Därtill kan stödet kompletteras med nationell finansiering. Enligt det utkast till förordning som sändes på remiss ska krisstödet riktas till de jordbrukare som också får EU:s inkomststöd till unga jordbrukare.

SLC - Norge Mining 1 1
Norskt fosfatfynd kan trygga den globala matproduktionen

Det norska gruvbolaget Norge Mining rapporterade i juli om ett enormt underjordiskt fosfatfynd, som kan bidra till den globala matförsörjningen. Enligt gruvbolaget befinner sig mer än 70 miljarder ton fosfat i den norska berggrunden.

SLC - Ekoutskottet Slc Steve Nyholm
Ekoutskottet jobbar för att öka den inhemska konsumtionen

SLC:s ekoutskott träffades i Helsingfors i slutet av förra veckan för att diskutera skördeutsikterna, marknadsläget och ekosektorns framtidsutmaningar.

SLC - Ostberg3 Aug23 Nvk
Tröskningen kom igång i Nyland

Magnus Östberg är odlare i Sjundeå endast ett kliv från gränsen till Ingå. Östberg inledde tröskningen för en vecka sedan, och uppfattar skörden som hygglig trots torkan.

Stöd för beskogning av impedimentmark upphör vid årsskiftet

Beskogningsstöd har sedan 2021 beviljats privata markägare för att beskoga till exempel åkrar som har tagits ur produktion eller nedlagda torvtäkter. Den temporära lagen om stöd för beskogning upphör att gälla vid utgången av 2023, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Varg rev får i norra Lovisa

I söndags dödade en varg sex får och skadade flera därtill i Kungsböle i norra Lovisa.

SLC - Copernicus Spain 20230811 Heatwave In The Iberian Peninsula
Svag skörd efter torr hetta på många europeiska åkrar

Europa har genomlidit en ovanligt het sommar. Juli 2023 blev den historiskt sett hetaste månaden sedan de meteorologiska upptäckningarna inleddes. Havsvattnets temperatur steg likaså till rekordhöga värden.

SLC - Img 0204
SLC uppvaktade nya jord- och skogsbruksministern

SLC hade förra veckans torsdag en första träff med jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (Kd) för att gå igenom viktiga frågor under kommande regeringsperioden.

SLC - Socker7 Aug23 Ct
Allt fler odlar sockerbeta – och fler odlare ryms med

Allt fler odlare får upp ögonen för sockerbetan som en lönsam gröda. Arealen ökade i år och gör det troligen nästa år också. En stor fördel för odlarna är att branschavtalet för nästa år blev klart redan för en tid sedan. Men det finns också många utmaningar.

SLC - Lpx 00159518
Grisproduktionen backar kraftigt i både Danmark och Tyskland

Grishållningen förlorar i attraktivitet hos danska bönder. Enligt den senaste statistiken har de danska grisbesättningarna i genomsnitt reducerats med nästan tio procent under det gångna året. Tyskland följer samma trend.