Arkiv

SLC - Lpx 00140950
Tysk önskan om glyfosatförbud ställer till med problem i EU

Processen om ett fortsatt EU-tillstånd för glyfosat går under hösten in i en het fas. Enligt EFSA fyller glyfosat EU:s säkerhetskriterier och kunde godkännas. Men gröna tyska politiker skulle gärna införa ett komplett användningsförbud från januari 2024.

NBC-möte i Danmark: De nordiska jordbrukarna vill vara med och skapa framtidens hållbara samhälle

SLC - Le Eldrevet Trailer2
Arla och Danish Crown samsas om klimatsmarta varutransporter

Mejerikoncernen Arla och slakterikoncernen Danish Crown etablerar en gemensam transportkorridor för exporten av livsmedel från producenter i Danmark till brittiska konsumenter i England. Transporterna ska utföras klimatneutralt senast 2030.

SLC - 29F8F24F 06Af 4808 9Af5 166D75D3608E
Allt fler av Arlas mjölkbilar använder biogas som bränsle

Den svenska mejeikoncernen Arla ökar satsningen på biogas. De senaste två månaderna har koncernen köpt in femton nya lastbilar som drivs på biogas från kogödsel. Innan året är slut ska ytterligare åtta bilar rulla ut på vägarna, skriver Arla i ett pressmeddelande.

SLC - Vipumobil
Begäran om utredning av satellituppföljningen har skickats till 14.000 gårdar

Begäran om utredning har skickats lite under 35.000 stycken till 14.000 gårdar, uppger Livsmedelsverket.

Minskad spannmålsskörd totalt väntas, men ökad råg- och ärtskörd

Uppskattningen av spannmålsavkastningen på cirka 3 miljarder kilo är tretton procent lägre än den genomsnittliga spannmålsgrödan på tio år, uppger Naturresursinstitutet i en ny prognos.

SLC - Naturens Dag Banneri2023 16 Sv
Välkommen till ekologiska gårdar lördagen 26.8

Många ekologiska gårdar runt om i Finland håller öppet hus på Finska naturens dag lördagen den 26 augusti. För att fira naturen och stödja de ekologiska producenterna som arbetar för den biologiska mångfalden och naturens välmående går vi på gårdsbesök med hela familjen! uppmanar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Arktista Artesaaniruokaa Kuva Janne Jakola
FM i Mathantverk ordnas för första gången i Rovaniemi

Finlands mästerskap i Mathantverk ordnas i år redan för åttonde gången – nu för första gången i Lappland. I enlighet med det arktiska temat har rätten att delta i år utvidgats att också gälla närmatsproducenter i Nordsverige och Nordnorge.

SLC - Lindvall Aug23 Nvk
Jordägarnas Värderingscentral har ny VD och chefsjurist

Jordägarnas Värderingscentral får ny bemanning. Elina Lindvall har tagit över som verkställande direktör efter Helena Ålgars som nu gått i pension, och Pipsa Mörn är ny chefsjurist. De berättar för LF om sin syn på branschen och den juridiska byråns framtid.

SLC - Falttraff1
Stor uppslutning till fält- och spannmålskväll i Pörtom

Växtsäsongen 2023, läget på spannmålsmarknaden och Tuotto-projektet var i fokus då det arrangerades fältvandring och spannmålskväll hos jordbrukaren Mats Nordman i Pörtom.

Ledaren: Presidentspelet är i full gång

Sällan har vi haft så här många och så här erfarna kandidater i de finska presidentvalen. Det är med andra ord ett exceptionellt jämnt startfält, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Jordbrukets lönsamhet stiger, men är fortfarande anspråkslös

Enligt Naturresursinstitutet Lukes lönsamhetsbokföring har jordbrukets och trädgårdsnäringens lönsamhet utvecklats åt rätt håll under de senaste 5-6 åren. Men fortfarande är vi långt ifrån en dräglig lönsamhetsnivå, påpekar Staffan Pehrman.