Arkiv

Nya exportöppningar på protein- och oljeväxtmarknaderna

År 2020 har varit exceptionellt på många sätt. Växtsäsongen hade visserligen sina egna utmaningar, men det går inte att förbise den inverkan coronapandemin haft på spannmålsmarknaden, konstaterar exportchef Jukka Peltola på Farmers Grain Export.

FFD fick kvalitetscertifikat

Food and Forest Development Finland FFD har tilldelats det trestjärniga Recognised for Excellence-certifikatet utsett av European Foundation for Quality Management EFQM. Priset delades ut av Laatukeskus på den internationella kvalitetsdagen 12.11.

SLC - Mats Nylund 2020 1
Ordförandes julhälsning: Mat på bordet varje dag

Det krävs tre grundstenar för att bygga ett fungerande samhälle. Mat på bordet varje dag, pålitliga myndigheter och möjligheter till en jämlik utbildning för alla. Det brukar sägas att revolutionen aldrig är längre borta än tio dagar om maten tar slut, skriver SLC-ordförande Mats Nylund.

SLC - Ffd2020
Snabbt omtänk inom FFD:s projekt har gett tusentals tillgång till mat

Utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) har i år fått ändra sina projektplaner för att bekämpa hungersnöden som förvärrats av coronapandemin. Nu kan du själv stöda verksamheten genom att ge en immateriell julklapp åt dina nära och kära.

SLC - Zambeef Workers Working On Compost Manure Made From Waste Captured From Various Processing Processess 2
Zambia satsar på tilläggsvärde från återvinning

En vettig hantering av avfall är inte bara nödvändig för miljön, utan kan också ge sysselsättning och generera vinst, skriver Friday Phiri i sin rapport från Zambia, där cirkulär ekonomi börjar vinna fotfäste liksom i andra afrikanska länder.

SLC - 599507D5E1018270
Merkel måste kanske medla i tysk tvist om insektsskydd

I Tyskland krisar det kring en ny lag för ett skärpt insektsskydd. Lagförslaget pressas fram av miljöminister Svenja Schulze, medan jordbruksminister Julia Klöckner försöker ta bönderna i försvar. Förbundskansler Angela Merkel kan bli tvungen att medla i frågan.

SLC - Sohlberg 1
Nytt branschavtal gör betodlingen allt intressantare

Sockerbetsodlingen har fått ett nytt branschavtal. Avtalet innebär att odlarna nu kan teckna 1- eller 3-åriga avtal. Man hoppas att det nya avtalet ska öka intresset hos odlarna och bidra till nya samarbetsmodeller. Framför allt krävs intresserade odlare på de befintliga odlingsområdena.

Ny grupp för sockerbetsintresserade

Nu kan alla sockerbetsodlare och odlingsintresserade gå med i gruppen ”sockerbetsodling” på Facebook. Gruppen grundades för svenskspråkig informationsspridning och erfarenhetsutbyte på initiativ av odlarna i Svenskfinland.

SLC - Sock1
Allt fler vill odla sockerbeta i Österbotten

Sockerbetan har ett uppsving i Österbotten. Flera nya jordbrukare har testat på att odla grödan i år och många av dem kommer att utöka arealen nästa år. En av dem är Mats Nordman i Pörtom.

SLC - Saaristo
Stefan Saaristo: ”Finns utrymme för fler”

Stefan Saaristo, medlem i ÖSP:s sockerbetsutskott, är glad över att intresset för odlingen ökar i Österbotten. Han understryker att det finns utrymme för fler odlare. Saaristo konstaterar också att sockerbetan under senare år har haft ett stabilt pris.

SLC - Julgran
Julgran

Skogsägare fick ersättning för fiskodlingens utsläpp

Den landbaserade fiskodlingen Fifax i Eckerö på västra Åland har av Ålands tingsrätt dömts till en samfundsbot på 5.000 euro för miljöförstöring.