599507D5E1018270
Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner (t.v.) försvarar landets bönder mot miljöminister Svenja Schulzes radikala krav på insektsskydd. I nödfall måste förbundskansler Angela Merkel kanske medla mellan viljorna. FOTO: BMEL
Jordbruk EU

Merkel måste kanske medla
i tysk tvist om insektsskydd

I Tyskland krisar det kring en ny lag för ett skärpt insektsskydd. Lagförslaget pressas fram av miljöminister Svenja Schulze, medan jordbruksminister Julia Klöckner försöker ta bönderna i försvar. Förbundskansler Angela Merkel kan bli tvungen att medla i frågan.

Den tyska koalitionsregeringen består av borgerliga CDU/CSU och socialdemokraterna. Under åren har regeringen överlevt många kriser och samarbetet borde hålla fram till nästa val. Men ibland drabbas koalitionen av hårda prövningar.

Den borgerliga jordbruksministern Julia Klöckner försöker driva en moderat linje i jordbruksfrågor, medan den socialdemokratiska miljöministern Svenja Schulze inte tvekar att provocera bönderna.

Miljöministern har aldrig gjort någon hemlighet av sin kritiska hållning gentemot det konventionella jordbruket. Landets bönder har tagit illa vid sig av Schulzes krav på bland annat skärpt grundvatten- och insektsskydd.

Nyligen presenterade Schulze en ny miljörapport från den tyska naturskyddsstyrelsen Bundesamt für Naturschutz. Rapporten behandlar läget i den tyska naturen och varnar bland annat för ett växande hot mot insekter och fåglar.

Enligt rapporten är upp till 70 procent av alla fjärils- och insektsarter hotade. Många fågelarter som lever i landskap kring jordbruksbygder är i fara. Rådjur och bävrar mår också dåligt.

Utbuad av arga bönder

Fastän minister Schulze regelbundet har blivit utbuad av ilskna bönder, har hon inte visat något större intresse för en dialog. Jordbruksminister Julia Klöckner har för sin del försökt gjuta olja på vågorna i otaliga medlingsförsök.

Klöckner varnar för en överdriven kritik mot bönderna. Hon framhåller att jordbrukare som arbetar under svåra förhållanden ofta utsätts för ”bonde-bashing”, d.v.s. regelrätta förolämpningar i offentligheten.

Miljöminister Schulze bereder sedan flera år en ny lag om insektsskydd. Hennes ministerium lade i augusti fram ett förslag som jordbruket har svårt att smälta. Ministern anklagas för att överdriva sina intentioner.

Lagtexten föreskriver noggranna avstånd till vattendrag och biotopskydd, regler för att reducera ljuskontamination och krav på större livsrum för de hotade insekterna. Bönderna har liten förståelse för flera av kraven.

Problemet är att bönderna måste dela livsrummet med insekterna för att kunna utöva sin uppgift att producera mat för befolkningen. I det skedet hamnar producenterna lätt på konfrontationskurs med sin miljöminister.

Stark oenighet mellan ministerierna

Jordbruksminister Julia Klöckner och hennes ministerium arbetar parallellt med skärpta regler i enlighet med regeringens handlingsplan för växt- och insektsskydd. Men Schulze vill driva igenom sin egen lag för insektsskyddet.

Klöckner beklagar att miljöministeriet försöker pressa igenom egna kriterier i sitt förslag till insektsskyddet. I ett brev till förbundskansler Angela Merkel anmärker Klöckner att Schulze och hennes ministerium försummar att beakta jordbrukets berättigade synpunkter.

Miljöministeriets förslag innehåller dessutom en lång rad motsättningar och oegentligheter som väntas medföra en veritabel flod av besvär om förslaget godkänns av den ansvariga myndigheten. Jordbrukets intressenter skulle ställa omfattande skadeståndsanspråk.

I sitt eget förslag vill jordbruksministern tillåta FFH-områden och fågelskyddsområden som jordbruksmark. Ett generellt förbud mot glyfosat ska däremot gälla från slutet av 2023, enligt EU-beslutet.

Den tyska bondeorganisationen DBV anser att den kompletta förordningen för insektskyddet borde öppnas på nytt. Än så länge har miljöministeriet inte signalerat några tecken på eftergifter.