Zambeef Workers Working On Compost Manure Made From Waste Captured From Various Processing Processess 2
Arbetare på Zambeef, ett av Zambias största jordbruksföretag, vänder kompostmaterial som samlats från olika skeden i produktionen. FOTO: Langmead and Baker
Jordbruk Globalt SLC

Zambia satsar på
tilläggsvärde från återvinning

En vettig hantering av avfall är inte bara nödvändig för miljön, utan kan också ge sysselsättning och generera vinst, skriver Friday Phiri i sin rapport från Zambia, där cirkulär ekonomi börjar vinna fotfäste liksom i andra afrikanska länder.

Det råder allmän global enighet om att bristfällig avfallshantering har allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön. Det orsakar till exempel vattenburna sjukdomar som kolera och dysenteri. Det leder också till vatten-, luft- och markförorening bland andra negativa följder.

Den 33-årige Harrison Musonda från huvudstaden Lusaka lärde sig emellertid avfallets värde i en känslig ålder. Tvingad av omständigheterna hade han inget annat val än att söka efter mat på soptippen när han bara var en liten pojke.

– Jag växte upp under svåra omständigheter, minns han. Men 2014 log ödet mot mig när bryggeriet Zambian Breweries Plc startade ett insamlings- och återvinningsinitiativ som uppslukade mig helt.

Från en förödmjukande bakgrund som sopletare är Harrison Musonda nu chef för ett återvinningsföretag, Recyclemania, beläget på Chungas avfallshanteringsplats i Lusaka med 20 anställda.

– Här är jag nu som sysselsättare och arbetsgivare. Jag tackar Gud för att jag är en inspiration för andra, särskilt när det gäller att visa att det finns pengar i skräp, säger Harrison Musonda stolt.

Han är också ordförande för föreningen för avfallsåtervinnare, Waste Recyclers Association of Zambia.

Händer tillsammans för förändring

Manja Pamodzi (MP), som Zambian Breweries initiativ kallas, är ett projekt som uppmuntrar till återvinning av konsumtionsavfall i syfte att skapa en ren miljö och samtidigt förbättra utkomsten för grupper i samhället.

Namnet Manja Pamodzi kommer från en lokal dialekt av bantuspråket nyanja. Bokstavligen översatt till svenska betyder det ”Händer Tillsammans”, vilket understryker betydelsen av samhörighet för att kunna åstadkomma en förändring i gemenskapen.

Idén uppstod som en sorts reaktion på följderna för miljön av avfall, som bland annat orsakats av de ogenomskinliga förpackningarna till Zambian Breweries populära ölvarumärke ”Chibuku Shake-Shake”.

Återvinningsinitiativet lanserades officiellt i augusti 2015. Det finansieras gemensamt av Zambian Breweries och bolaget för vattenförsörjning, sanitet och avlopp i Lusaka, Millennium Challenge Account Zambia, MCAZ (ett partnerskap mellan det USA-ägda bolaget Millenium Challenge Corporation) och staten Zambia.

Supportrar är staden Lusaka och landets miljöbyrå, Zambia Environmental Management Agency (ZEMA).

– Projektet samfinansierades ursprungligen av Zambian Breweries och MCAZ med 1.890 US dollar (cirka 1.600 euro) som startkapital. Målet var att uppmuntra insamling av avfall som ett sätt att städa samhällen och skapa medvetenhet kring god avfallshanteringspraxis samtidigt som fattiga invånare skulle förtjäna inkomster, säger Misheck Simwanza, projektkoordinator för MP-initiativet. Fram till november 2018 hade över 1,8 miljoner US dollar (något på 1,5 miljoner euro), hunnit fonderas.

Nya föreskrifter gav drivkraft

Enligt Misheck Simwanza har Zambias föreskrifter för utvidgat producentansvar (EPR) från 2018 gett drivkraft åt initiativet och därigenom stött en kraftig tillväxt av återvinningsindustrin.

Enligt föreskrifterna ska personer, vars verksamhet genererar avfall med risk att förorena miljön, genomföra nödvändiga åtgärder för att minimera avfallet genom behandling och återvinning.

– Föreskrifterna har fungerat som en hävstång för flera initiativ om återvinning och gjort verksamheten lukrativ, konstaterar han.

Manja Pamodzi-initiativet är bara ett av fler exempel på att cirkulär ekonomi långsamt anammas i Afrika. Företagen börjar utnyttja avfallet också i jordbruket optimalt och går mot mer hållbara försörjningskedjor.

En liknande hållbarhetsstrategi inom jordbruksvärdekedjan genomförs av Zambeef, ett av Zambias största jordbruksföretag. Koncernens strategi är att öka effektiviteten och kapaciteten i basproduktionen och utöka distributionskanalerna för detalj- och partihandeln för att i slutändan öka sina marknadsandelar.

Företaget har antagit en ”triple bottom line”-strategi, som går ut på att fokusera lika mycket på sociala och miljömässiga frågor som på vinsten.

– Vi tror att ekonomisk utveckling kan uppnås samtidigt som vi levererar sunda sociala och miljömässiga resultat. Vi har integrerat vår affärsverksamhet för att säkerställa, att avfall från ett affärsområde matas in i andra flöden som råvaror eller energi för andra processer. Vi har också utvecklat en miljömässig och social handlingsplan för kontinuerlig förbättring, heter det i Zambeefs hållbarhetsrapport från 2018, samma år som företaget prisbelönades av Zambias miljötillsynsmyndighet för sina satsningar på hållbar miljö.

Avfallshanteringsmetoder med ekonomiska möjligheter

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög i Zambia, den beräknades till över 18 procent i fjol. Nu, på grund av COVID-19, sätter sjunkande inkomster också inom jordbrukssektorn press på fattiga hushåll. Den ekonomiska situationen har förvärrats för både ungdomar och småskaliga jordbrukare, som tvingas leva ur hand i mun.

För att förbättra värdekedjorna för hållbar avfallshantering inom jordbrukssektorn, har FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Zambia lovat stöd till banbrytande uppstartföretag samt små och medelstora företag som kommer att förändra hanteringen och återvinningen av avfall i städerna Lusaka och Ndola.

– Det finns ett akut behov av att ta itu med de här utmaningarna, bland annat genom att ge unga innovatörer möjlighet att genomföra hållbara lösningar kring avfallshantering, säger UNDP:s representant i Zambia, Lionel Laurens i ett uttalande. Detta i sin tur kommer att bidra till sysselsättning för ungdomar, särskilt kvinnor, och till att förbättra gröna inkomstgenererande möjligheter inom sektorn.

Ett exempel på det här är UNDP:s så kallade innovationsupprop (The Innovation Call), en tävling som riktar sig till ungdomar mellan 18 och 35 år för att skapa hållbara lösningar på avfallshanteringsutmaningen och bidra till sysselsättning för ungdomar, särskilt kvinnor. 50 procent av bidragen är öronmärkta för unga kvinnor.

Uppropet väljer ut 10 framgångsrika personer eller små företag med ett utmaningspris på upp till 4.000 US dollars (cirka 3.390 euro), för att stödja genomförandet av deras förslag. Dessutom kommer de utvalda personerna eller företagen att matchas med ett motsvarande stöd- och mentorprogram för affärsutveckling, vars syfte är att förbättra deras skicklighet och tillväxtkapacitet.

– Initiativet är uppmuntrande för oss, när vi implementerar Zambias föreskrifter för utvidgat producentansvar, säger chefen för ZEMA Corporate Affairs, Irene Lungu Chipili i en kommentar till initiativet. Vi har efterlyst innovativa idéer och tillvägagångssätt från olika intressenter och den här uppmaningen från UNDP att stödja unga innovatörer är perfekt anpassad till våra ansträngningar som land för att säkerställa att målen för föreskrifterna förverkligas.

Friday Phiri

Friday Phiri har en utbildning i masskommunikation och jobbar som kommunikatör inom miljöbyrån Zambia Environmental Management Agency (ZEMA) och även som frilansjournalist. Fridays rapport publiceras med anledning av ett avtal som Landsbygdens Folk har ingått med FFD, den finländska utvecklingsorganisationen för jord- och skogsbrukssektorn. Avtalet går ut på att Landsbygdens Folk försöker främja professionell journalistik i utvecklingsländerna för att den vägen underlätta jordbrukarnas beslut om sin produktion. Utöver SLC är också MTK, Pellervo Coop Center och ProAgria Centralernas Förbund medlemmar i FFD.


Läs också:
Ordförandes julhälsning: Mat på bordet varje dag
Snabbt omtänk inom FFD:s projekt har gett tusentals tillgång till mat
FFD fick kvalitetscertifikat