Jordbruk SLC

Ny grupp för
sockerbetsintresserade

Nu kan alla sockerbetsodlare och odlingsintresserade gå med i gruppen ”sockerbetsodling” på Facebook. Gruppen grundades för svenskspråkig informationsspridning och erfarenhetsutbyte på initiativ av odlarna i Svenskfinland.

Industrin och odlarna har som målsättning att öka den årliga vitsockerproduktionen i Finland till 100.000 ton. Hittills har produktionsvolymen varierat mellan 75.000-80.000 ton vitsocker per år.

Sucros gör nya kontrakt med odlare och det lönar sig att vara direkt i kontakt med lokala odlingskonsulenten om man önskar odla sockerbetor under säsong 2021.

Kontraktsodling innebär att enskilda producenten ingår ett produktionsavtal med Sucros. I avtalet överenskommer man om leveransmängder i enlighet med branschavtalet som förhandlas fram av Sucros och producentförbunden SLC och MTK.

Läs mer om sockerbetsodling på webbplatsen slc.fi/sockerbetor.

Läs också: 
Nytt branschavtal gör betodlingen allt intressantare
Allt fler vill odla sockerbeta i Österbotten
Stefan Saaristo: ”Finns utrymme för fler”
Nationella stöduppgörelsen klar: Positiv signal till sockerbetsodling