Arkiv

Tvärvillkoren ändras: Förbjudet att bränna stubb

Stubb efter jordbruksgrödor får i fortsättningen inte brännas om jordbrukaren vill få fullt stöd, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Ändringen som börjar gälla vid ingången av 2021 gjordes på grund av Europeiska kommissionens syn på saken.

SLC - Julgran Inhemsk
Inhemsk julgran är fortfarande populärast

Vartannat finländskt hem skaffar sig en gran till jul. Inhemska granar är fortfarande överlägset populärast. De är också ett miljövänligt val, påpekar Finlands skogscentral.

SLC - Julrec2020 1
Landsbygdens Folks recept för julbordet

SLC - Dsc03137
Rostiga rariteter hos åländska Backas

Gamla traktorer och rostiga maskiner är hjärtesaker för Dan-Anders Jansson, 58, i Finström Svartsmara på Åland. Till hans rariteter hör en biltraktor tillverkad i Pargas i slutet av 30-talet, en smalspårig fransk traktor som använts för att flytta järnvägsvagnar i Helsingfors samt en John Deere BR som hans morfar kunde köpa som ny år 1936 sedan han hade sålt en arbetshäst till fastlandet.

SLC - Finnfar
God fertilitet hos finnfåret tack vare multipla ovulationer och starkt immunförsvar

Finnfår är känt för sin synnerligen goda fertilitet. Rasen har importerats till många länder för att stärka fertiliteten hos andra fårraser genom korsningar. En färsk doktorsavhandling bidrar med gott om ny information om funktionen hos de gener som styr tackornas fertilitet samt om genetiska egenskaper som är utmärkande för det ursprungliga finnfåret.

SLC - Julbod1
Närmat och julstämning lockar kunder till Gårdsboden i Kyrkslätt

Trots ett undantagsår ser Ingemo och Henrik Fröberg att närmat uppskattas mera än någonsin. Under julsäsongen vid Gårdsboden i Kyrkslätt ser paret tillbaka på ett hektiskt år och en välförtjänt semester bakom hörnet.

SLC - Klump1
Klumprotsjuka – kålfamiljens gissel

Det har blivit mera utmanande att skydda rybs och raps från angrepp av jordloppor, rapsbaggar och kålmal. Möjligtvis begränsas skördarna också av det markburna urdjuret Plasmodiophora brassicae som orsakar klumprotsjuka hos kålväxter.

SLC - Unga Stenroos2
Sören Stenroos tar över som ordförande för SLC:s ungdomsutskott

SLC:s ungdomsutskott jobbar aktivt för att förbättra läget för unga producenter, både på nationell och internationell nivå. Samtidigt förbereder sig utskottet för ordförandebyte vid årsskiftet när Sören Stenroos från ÖSP tar över efter Joel Rappe från SLC Nyland.

SLC - Ungosp1
Hur ska fler unga aktiveras inom ÖSP?

För alla organisationer är rekryteringen av unga en utmaning. Frågan hur man ska nå alla saknar ett svar. En vilja att vara delaktig och en möjlighet att påverka var det som fick Josefin Norrback att engagera sig som ung inom ÖSP.

SLC - Julhalsning1
Nu är ungdomsklubbarnas julhälsningar upphängda

Inför varje jul hänger ÖSP:s ungdomsklubbar upp julhälsningar. Två stycken har lags upp på Svenska Österbottens unga producenters – Norran – område.

SLC - Julhalsning3
SLC Nylands unga bönder önskar god jul

Unga bönder har satt upp julskyltar längs med vägarna i Nyland. Vi vill genom julhälsningen sprida glädje och rikta ett stort tack till alla finländare för att de väljer inhemsk mat idag och i framtiden.

SLC - Framtidsodlarna Holmqvist Eriksson
Framtidsodlarna, del 10: Samarbete mellan gårdarna skapar lönsamhet

Cirka 30 procent av den lök vi finländare äter är producerad på Åland. En av faktorerna bakom den åländska dominansen på marknaden är, utöver goda odlingsförhållanden, samarbetet mellan gårdarna. Lökodlarna Johan Holmqvist och Jon Eriksson delar på det mesta i produktionen. Det tionde avsnittet i poddcasten Framtidsodlarna handlar om delningsekonomi i jordbruket.