Skogsbruk

Skogsägare fick ersättning
för fiskodlingens utsläpp

Den landbaserade fiskodlingen Fifax i Eckerö på västra Åland har av Ålands tingsrätt dömts till en samfundsbot på 5.000 euro för miljöförstöring.

För några år sedan rann stora mängder orenat och salthaltigt processvatten ut i ett angränsande skogsområde så att markägaren Ture Sandholm i förtid tvingades avverka omkring en hektar skog.

Företagets tidigare vd var också åtalad för miljöförstöring, men det åtalet lades ner efter förlikning mellan Fifax och Sandholm. Som kutymen är vid förlikningar får parterna inte säga något om förlikningens innehåll.

– Dom har köpt mig tyst. Jag orkade inte bråka längre. En liten ersättning har jag fått, men jag får inte säga något om innehållet, kommenterar Ture Sandholm.

Ända sedan starten för flera år sedan har Fifax haft stora problem med sitt pilotprojekt. Nyligen har företaget dock fått in ytterligare 12 miljoner euro i nytt kapital och räknar nu med att under 2021 för första gången kommit upp till den fulla produktionskapaciteten som är ca 3.000 ton odlad fisk per år.