Sock1
I år tillkom elva nya sockerbetsodlare i Österbotten. En av dem var Mats Nordman som beskriver erfarenheterna som positiva. Han tänker – i likhet med många andra österbottniska odlare – att utöka arealen inför kommande år.
Jordbruk SLC

Allt fler vill odla
sockerbeta i Österbotten

Sockerbetan har ett uppsving i Österbotten. Flera nya jordbrukare har testat på att odla grödan i år och många av dem kommer att utöka arealen nästa år. En av dem är Mats Nordman i Pörtom.

– Sockerbetan är definitivt intressant och kalkylerna visar att sockerbetan i dag är lönsammare än många spannmålssorter. Det var några orsaker till att jag valde att testa odla sockerbeta i år, säger Mats Nordman, spannmålsodlare i Pörtom i Närpes.

Nordman hör till elva jordbrukare i Österbotten som i år odlade sockerbeta för första gången. Totalt i år odlade 25 jordbrukare sockerbeta på  ca 450 hektar – en ordentlig ökning jämfört med 2019. Och får man tro Nordman kan odlingsarealen utökas nästa år.

– Jag odlade sockerbeta på 12 hektar i år och ökar på till 14 hektar nästa år. Många av mina kolleger i Närpesområdet kommer också att utöka arealen så intresset är stort, vilket är positivt. Det gynnar alla sockerbetsodlare om det tillkommer fler, konstaterar han.

Tjänster kan köpas på entreprenad

Han syftar bland annat på att nya odlare lättare kan få råd av andra i samma område när kunskapsbasen blir bredare. Det som också har underlättat för många nya odlare är att det finns maskintjänster som kan köpas på entreprenad i Österbotten.

– Jag har köpt sådd, radhackning och upptagning på entreprenad. Utan den möjligheten hade jag nog inte odlat sockerbetor och många andra nya odlare har utnyttjat den möjligheten. Jag har köpt mina tjänster av Christian Hoijar i Korsholm, berättar han.

Att köpa in maskinerna själv är inget alternativ för Nordman ännu.

– Det vore en för stor investering i det här skedet så det är ypperligt att vi kan ha ett samarbete här i Österbotten kring maskinerna eller köpa tjänster som jag och många andra gjort.

Medelskörden för sockerbetsodlingen i Finland landar i år på cirka 38 ton per hektar, vilket också motsvarar det femåriga medeltalet. Enligt Nordman ser det ut som att hans egen medelskörd blir lite högre.

– I fjol var medelskörden något högre, men i år var ett utmanande år växtodlingsmässigt. Den kalla våren gjorde att ogräset började växa sent så det blev en lång säsong med ogräs och mycket bekämpning. Det blev mer arbete än jag hade räknat med jag är ändå nöjd med slutresultatet, förklarar han.

Nordman har enbart växtodling och odlade i år havre, korn, råg, höstvete och raps utöver sockerbeta. Han beskriver sockerbetan som en bra gröda för att variera växtföljden.

– Jag eftersträvar att ha växelbruk och här passar sockerbetan perfekt för att bryta spannmålsodlingen.

Sock5
Det här är en hög med sockerbrukskalk som är en kretsloppsprodukt som sockerbetsodlare kan köpa tillbaka från fabriken. En förmånlig och bra kalk som kan spridas på åkrarna.

Positiva erfarenheter

Vilka är dina erfarenheter av sockerbetan efter första året? 

– Det har varit positivt att prova på en för mig ny gröda och som odlare med intresse för växtodling har det också varit intressant. Sockerbetan har ett annorlunda växtsätt än spannmål så det har varit givande att följa med under växtsäsongen, säger Nordman.

Grundpriset för senaste säsong är 26 euro tonnet och det gäller det fasta priset för ett år. Andra alternativet var ett variabelt pris för ett år. Nordman valde ett fast grundpris.

– Som ny odlare tycker jag det var tryggare att välja ett fast grundpris och jag är relativt nöjd med det pris som har förhandlats fram. Våra förhandlare gör sitt bästa, säger han.

En som sporrade Nordman att börja odla sockerbeta var Kenneth Asp, kundchef på Viljelijän Avena Berner. Asp odlar själv sockerbeta och ger råd och stöd samt hjälper österbottniska odlare med kontrakten med Sucros Oy. 

– Sucros har en tvåspråkig sockerbetskonsulent, Sakari Malmilehto, och jag bistår honom i Svenska Österbotten. Så alla som funderar på att börja odla sockerbeta eller har frågor kan ta kontakt med mig. Snart ska utsädet för kommande säsong beställas så det är bra att komma igång i tid, säger Asp.

Asp ser det som positivt att antalet odlare har ökat i Österbotten och även han förutspår att odlingsarealen av sockerbeta ökar nästa år.

– Det blir en ökning och det är vi glada för, men jag kan inte säga någon exakt siffra ännu. Det finns årligen odlare som kan öka eller behöver minska på arealen för växtföljdens skull. Men det finns utrymme för nya odlare.

I december tillträdde Matias Viljanen på AvenaBerner som kontaktperson för bland annat sockerbetsodlare i Nyland.

Läs också:
Nytt branschavtal gör betodlingen allt intressantare
Ny grupp för sockerbetsintresserade
Stefan Saaristo: ”Finns utrymme för fler”
Nationella stöduppgörelsen klar: Positiv signal till sockerbetsodling