Arkiv

Lägre avgift för åländsk köttbesiktning

Landskapsregeringen har från och med den 3 december fastställt en ny taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM.

SLC - 20201210 103644
Ny superskördare för åländska skogar

Skogsentreprenören RH-Traktor som utför avverkningar åt Ålands Skogsindustrier ÅSI har investerat över 300.000 euro i Ålands första splitternya skördare på över tio år. Ålands Skogsindustriers skogschef Oskar Qvarnström är mycket glad för storinvesteringen.

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande blir försenad

Livsmedelsverket kan inte inleda nästa års ansökan enligt sedvanlig tidtabell, eftersom de nödvändiga författningarna ännu inte har trätt i kraft då.

Ledare: Medvind för sockerbetsodlingen och en öppen dörr för åländska jordbrukare

Framför allt innehåller ändå den nationella stöduppgörelsen en tydlig positiv signal till den inhemska sockerbetsodlingen. Det produktionskopplade stödet för sockerbetor höjs med cirka 50 euro per hektar för 2021 och sannolikt också för 2022. Den inhemska sockerbetsodlingens öde är en ekvation med tre faktorer. Det offentligas åtgärder, det vill säga EU och staten, odlarna och industrin. I och med stöduppgörelsen för 2021 har det offentliga gjort vad det kunnat, nu måste odlarna bidra – just det – genom att odla och industrin genom att höja producentpriset.

Sannfinländarnas Närpestomater och -gurkor

Sannfinländarna går åt invandringen och integrationen i tid och otid. Integrationen lyckas inte överallt men nu är det ändå så att Närpesregionen är ett exempel på lyckad integration. Närpes har ett brett näringsliv och uttryckligen växthusnäringen har varit en inkörsport till det finländska arbetslivet för nyanlända. I Närpes har man sedan 1990-talet målmedvetet stött integrationen också på många andra sätt, det är inte ett sammanträffande att den varit lyckad där.

4H, yrkesfiskarna och vägprojekt får tilläggsanslag för 2021

Bland andra 4H och yrkesfiskarna får resurser via riksdagens tilläggsanslag till statsbudgeten för 2021, de så kallade julklappspengarna på sammanlagt 40 miljoner euro.

SLC - Sockerbetor
Nationella stöduppgörelsen klar: Positiv signal till sockerbetsodling

Den nationella stöduppgörelsen för 2021 godkändes på måndagen av Jord- och skogsbruksministeriet och intressegrupperna. Det produktionskopplade stödet för sockerbetor höjs med cirka 50 euro per hektar. Det finns också en skrivning om att ordna med transportstöd, i praktiken subventionera sjötransporter, om ålänningarna börjar odla sockerbetor igen.

Ryssland testar vaccin för minkar

Ryska forskare är på väg att slutföra kliniska test för ett covid-19-vaccin för husdjur, exempelvis minkar och katter. Vaccinet började utvecklas under våren efter att myndigheterna fastställde att viruset smittade från människor till husdjur.

Ryssland planerar exportavgift på vete

Den ryska regeringen planerar ett åtgärdspaket som syftar till att stabilisera landets livsmedelsförsörjning och matpriserna. En central åtgärd blir en exportavgift på vete.

Kriterierna för upphandling av livsmedel uppdaterades

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat kriterierna för ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling från 2017. Syftet med uppdateringen är att främja hållbar livsmedelsproduktion och öka andelen inhemska livsmedel inom den offentliga sektorn.

CAP-övergången antogs av parlamentet

EU-parlamentet har i plenum antagit regelverket för en förlängning av de nuvarande CAP-reglerna för en tvåårig övergångsperiod. Paketet omfattar också ett stimulanspaket på åtta miljarder euro.

ÖSP: Dags för livsmedelskedjan att ta sitt ansvar för självförsörjningen

Under det gångna året, präglat av Covid-19 pandemin, har finländsk matproduktion och självförsörjning varit en fråga som engagerat långt fler än bara producenter och producentrörelsen, konstaterar ÖSP:s höstmöte i ett uttalande.