Sohlberg 1
Sebastian Sohlberg är ordförande för SLC:s sockerbetsutskott och har varit med och förhandlat fram det nya branschavtalet. Sohlberg ser positivt på framtiden för odlingen men nu krävs fler intresserade betodlare. Det är ytterst viktigt att öka produktionen rejält för att trygga sockerbrukets verksamhet och den framtida odlingen.
Jordbruk SLC

Nytt branschavtal gör
betodlingen allt intressantare

Sockerbetsodlingen har fått ett nytt branschavtal. Avtalet innebär att odlarna nu kan teckna 1- eller 3-åriga avtal. Man hoppas att det nya avtalet ska öka intresset hos odlarna och bidra till nya samarbetsmodeller. Framför allt krävs intresserade odlare på de befintliga odlingsområdena.

Sebastian Sohlberg är sockerbetsodlare i Sjundeå och ordförande för SLC:s sockerbetsutskott. Han har varit med och förhandlat fram branschavtalet.

– Branschavtalet för mycket gott med sig trots att det tecknades i början av coronatiden, i mars. Här finns nu möjlighet för odlarna att teckna treåriga kontrakt, till och med säsongen 2023. Vi har i förhandlingarna eftersträvat ett så högt producentpris som möjligt, med möjlighet till extra tillägg via sockerhalt, renhet, stukning, sen leverans, personlig arealutökning, kollektiva mängdmål samt den nya ersättningen för betschnitzeln, säger Sohlberg.

Han ser många positiva komponenter i det nya branschavtalet.

– Lyckas vi odlare framöver öka arealerna och kvaliteten, vilket är fullt möjligt med dagens teknik, så kan vi ha sockerbetspriser som börjar på en trea framöver, det vill säga mer än 30 euro per ton. Men det kräver att vi är redo att ta steget och att vi har en vilja att producera och förkovra vår kunskap, sätta målen och sträva framåt tillsammans.

Det finns också mentorskapspengar om 2.000 euro per ny odlare att tillgå.

– Det är dags att ta fram räknemaskinen, gör långsiktiga bedömningar och göra övervägda beslut. Vi ser en positiv trend i Österbotten och till och med på Åland. Det bör alltså finnas odlingsintresse närmare bruket och i övriga Svenskfinland också. Befinner sig odlaren på 160-180 kilometers avstånd är det än bättre tack vare transportersättningen, säger Sohlberg.

Öka produktionsvolymen och trygga odlingen

Enligt Sohlberg är det viktigaste trots allt att öka produktionsvolymen i Finland till 75.000 ton vitsocker. Det skulle ge alla odlare ett premiumtillägg, det vill säga i praktiken ett högre pris. I dag (2020) är produktionsvolymen 67.000 ton. Brukets kapacitet ligger på 100.000 ton.

– En ökad produktion gynnar såväl sockerbruket som odlarna. Alla vinner på en ökad produktion och på sikt är det egentligen det enda som kan säkerställa att vi också i framtiden kan odlar sockerbetor i Finland, säger han.

Sohlberg understryker ännu en gång att själva odlingen också måste utvecklas för att hållas både intressant för odlarna och konkurrenskraftig. Han skulle gärna se att odlarna i regionerna samarbetade mer kring odlingen. Sockerbetan är en ypperlig samarbetsgröda.

– Vi måste regionvis bygga upp kluster och samarbeten omkring odlingen för att hålla den i gång, en maskinkedja åt gången. I Österbotten har man de senaste åren, tack vare några eldsjälar, varit väldigt aktiva på den här fronten och det har sedan genererat nya odlare. Där har de dessutom en betydligt längre väg till sockerbruket än vad till exempel vi har härifrån västra Nyland, säger han.

Sohlberg påpekar att sockerbetan är en förhållandevis lönsam odlingsgröda som dessutom kan vara ett välkommet inslag i växtföljden på en spannmålsgård eller en gård med specialodling då den går att leja ut om man så vill.

Sohlberg 2
Sockerhalten på Sohlbergs egna betor var bra i år, den låg på 17,3 procent. Vårens kyla och regn gjorde ändå att skörden på de tidigast upptagna betorna var lägre, däremot gav de sist upptagna en riktigt god skörd. Sockerbetan tar igen sig när vädret är gynnsamt.

– Sockerbetan har förstås sina utmaningar som odlingsgröda, men fördelarna överväger ändå nackdelarna. I västra Nyland och Åboland finns det definitivt potential och möjlighet till en betydligt mer omfattande odling än i dag, säger han.

Sohlbergs egen odling under den här säsongen skulle han beskriva som att man legat på en slags medelnivå vad gäller skörd.

– Sockerhalten däremot var riktigt bra, den låg på 17,3 procent, men vårens kyla och regn gjorde att skörden på de först upptagna var medioker, däremot gav de sist upptagna riktigt god skörd, den varma hösten gav ett kännbart mervärde. Sockerbetan tar igen sig när vädret är gynnsamt, säger han.

I och med att sockerbetan är en nationellt viktig gröda har staten i de nationella stödförhandlingarna för 2021 beslutat förhöja det produktionskopplade stödet med ungefär 50 euro för nästa år.

– Det visar på att staten har en framtidstro gällande den här grödan, säger Sohlberg.

Vill växa på de traditionella områdena

Tero Tanner är jordbruksansvarig på Sucros, också han vill se mer sockerbetsodling. För tillfället är omfattningen i Finland 11.300 hektar och 67.000 ton vitsocker, målsättningen är 75.000 ton vitsocker.

– Nu har vi ett nytt branschavtal som möjliggör såväl 1- som 3-åriga odlingskontrakt. Det här har efterfrågats av odlarna och vi får hoppas att intresset ökar inför nästa år. I Österbotten har intresset varit stort redan i fjol och i år. Det här branschavtalet gäller till och med 2023.

Priset som betalas är ett gårdspris och man står för de rena sockerbetornas frakt upp till 160 kilometer från bruket. Tanner understryker att man nu vill växa uttryckligen på de traditionella betodlingsområdena.

– Det finns potential att växa i många av de traditionella odlingsområdena och vi hoppas att det nya branschavtalet gör det intressantare för jordbrukare att börja odla, Tanner.

Avslutningsvis påminner Tanner också om den nya modellen för betschnitzeln man kommer att lansera i januari, någonting han ändå inte vill berätta mer om just nu.

FOTNOT: Är du intresserad av sockerbetsodling? Ta i så fall kontakt med SLC:s ombudsman Annika Öhberg, tel. 040-7738220 eller annika.ohberg@slc.fi. Du kan också gå med i FB-gruppen ”Sockerbetsodling”.
Läs också:
Ny grupp för sockerbetsintresserade
Allt fler vill odla sockerbeta i Österbotten
Stefan Saaristo: ”Finns utrymme för fler”
Nationella stöduppgörelsen klar: Positiv signal till sockerbetsodling