Ffd2020
Kvinnorna på bilden odlar grönsaker i Tanzania, och hör till de jordbrukare som fått stöd av FFD. FOTO: FFD
Jordbruk Globalt SLC

Snabbt omtänk inom
FFD:s projekt har gett
tusentals tillgång till mat

Utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) har i år fått ändra sina projektplaner för att bekämpa hungersnöden som förvärrats av coronapandemin. Nu kan du själv stöda verksamheten genom att ge en immateriell julklapp åt dina nära och kära.

Under ett år där ingenting fungerat normalt har snabb omplanering betytt en enorm skillnad inom FFD:s projekt. Tusentals personer i utvecklingsländer har fått mat på bordet tack vare FFD:s agerande under coronatiden – en tid när hungersnöden drabbat många områden värre än på länge.

– När inkomsten inte är tryggad blir det svårt att få tag på mat, konstaterar FFD:s projektsakkunniga Jenny Öhman. Vi jobbar både med lantbruks- och skogsprojekt, och ibland måste man tänka om för att hjälpa så effektivt som möjligt.

Köksträdgårdar hjälpte snabbt

I Tanzania betydde det en storsatsning från FFD på att få igång den avstannade frukt- och grönsaksexporten igen när flygen slutade gå. I Kenya hjälpte FFD istället på gräsrotsnivån.

– Där införde vi köksträdgårdar, kitchen gardening, hos 50 familjer för att de skulle bli mindre beroende av att gå till marknaden under pandemin.

I det varma klimatet tar det bara en månad att få den första skörden.

– De har sedan lärt många andra familjer samma sak, och det höjer matsäkerheten på lång sikt. Normalt handlar vårt projekt om certifieringsfrågor för skog, men inom en liten organisation kan vi justera biståndsarbetet enligt behov.

Det har FFD också gjort i Moçambique där en cyklon i fjol förstörde skörden och vägarna i området.

– Följande år kom sedan pandemin vilket gjorde tillgången på mat ännu sämre. Därför tänkte vi om, och istället för att satsa på odlingsmetoder och effektivare produktion enligt projektplanen, allokerade vi om en del av pengarna för att bygga upp ett lagringsutrymme som hade förstörts av en storm.

Det betydde att projektets 1.700 jordbrukare i 70 jordbruksgrupper nu fick tillgång till ett 900 kvadratmeter stort lagringsutrymme för att lagra majs och majsmjöl.

– Det tryggar tillgången på mat i området och ger dessutom ett bättre marknadspris tack vare lagringsmöjligheten.

Ge hjälp i julklapp

FFD arbetar långsiktigt med kooperativ och organisationer för att de på egen hand ska kunna fortsätta upprätthålla produktionen också efter projektverksamheten.

– Nästa år inleder vi nya projekt i Nepal och Honduras med bland annat fiskodling, säger Öhman. Utbildningarna för småbrukare pågår hela tiden. De medel vi samlar in går direkt till att konkret hjälpa jord- och skogsbrukare som har det väldigt svårt.

Ett enkelt sätt att delta i insamlingen är att köpa en immateriell gåva i FFD:s gåvoshop. För gåvan du köper får du ett elektroniskt gåvokort som kan skrivas ut och ges vidare som julklapp.

Du kan bland annat ge en lantbruksutbildning för 15 euro, fiskyngel för 20 euro eller en hektar med tallplantor för 60 euro. Presenterna är symboliska, men motsvarar den verksamhet som FFD stöder.

FFD har grundats av SLC, MTK, Pellervo och ProAgria för att hjälpa jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer. Pengarna som doneras går oavkortat till FFD:s aktuella projekt och satsningar. FFD:s gåvoshop hittar här och mer information finns på ffd.fi.

Läs också:
Ordförandes julhälsning: Mat på bordet varje dag
FFD fick kvalitetscertifikat
Zambia satsar på tilläggsvärde från återvinning