Jordbruk Globalt SLC

FFD fick kvalitetscertifikat

Food and Forest Development Finland FFD har tilldelats det trestjärniga Recognised for Excellence-certifikatet utsett av European Foundation for Quality Management EFQM. Priset delades ut av Laatukeskus på den internationella kvalitetsdagen 12.11.

– Kvalitetssystem är viktiga för utvecklingen av många orsaker, säger Tiina Huvio, programchef vid FFD. De ökar kompetensen och kapaciteten att presentera och finansiera projektplaner. Kvalitetssystem förbättrar också möjligheten att få ut produkterna till marknaden.

Certifikatet representerar därför inte bara FFD:s arbete i Finland, utan också de projekt som är på gång i utvecklingsländerna.

– Certifikatet och uppmärksamheten från Laatukeskus stöder oss att fortsätta arbetet.  Vi hoppas att utmärkelsen visar vårt nya sätt att arbeta med våra kollegor i söder. FFD arbetar också mycket med klimafrågor, genom anpassning och motverkan.

I Laatukeskus motiveringarna konstateras att FFD i sig är en liten organisation, men med hjälp av ett stort nätverk gör FFD ett konkret arbete för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

FFD:s faddrar är finländska experter inom landsbygdsnäringar. Genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter stöder de producentorganisationer i u-länder. Det främjar såväl landsbygdsnäringarna som producentorganisationernas interna funktion.

Det bästa sättet att stöda FFD:s arbete och jordbrukare i utvecklingsländer är att bli månatlig supporter via ffd.fi, påpekar Huvio.

Läs också:
Ordförandes julhälsning: Mat på bordet varje dag
Snabbt omtänk inom FFD:s projekt har gett tusentals tillgång till mat
Zambia satsar på tilläggsvärde från återvinning