Unga Stenroos2
Sören Stenroos är ordförande för ÖSP:s ungdomsutskott, och vid årsskiftet tar han över ordförandeskapet för SLC:s ungdomsutskott.
Jordbruk SLC

Sören Stenroos tar över
som ordförande för
SLC:s ungdomsutskott

SLC:s ungdomsutskott jobbar aktivt för att förbättra läget för unga producenter, både på nationell och internationell nivå. Samtidigt förbereder sig utskottet för ordförandebyte vid årsskiftet när Sören Stenroos från ÖSP tar över efter Joel Rappe från SLC Nyland.

Den årliga träffen mellan SLC:s och MTK:s ungdomsträff och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (c) var lyckad, trots att mötet i år hölls på distans. Det berättar Joel Rappe, ordförande för SLC:s ungdomsutskott, och Sören Stenroos, ordförande för ÖSP:s ungdomsutskott. Stenroos tar över ordförandeskapet för SLC:s ungdomsutskott vid årsskiftet.

– Minister Leppä var positivt inställd till våra frågor och stödde långt våra målsättningar, säger Rappe. En del av problematiken vi förde fram var inte direkt länkad till politikernas uppgifter, utan gällde till exempel samhällsklimatet i allmänhet, men också där var Leppä av samma åsikt som vi.

Lyfte upp stödfrågor

En viktig fråga som ungdomsutskotten tog upp med minister Leppä var möjligheten att förlänga det förhöjda investeringsstödet för unga jordbrukare från 5 till 7 år, berättar Rappe.

– Initiativet kommer från ÖSP:s ungdomsutskott. Frågan har varit uppe tidigare men vi vill driva igenom en ändring.

Också bankerna har meddelat att stödet borde förlängas.

– Ett längre stöd skulle minska risken för förhastade beslut och göra att man hinner anpassa sig till den nya rollen som jordbrukare, säger Stenroos.

ÖSP lyfte också upp frågan om startstöd till nya jordbrukare.

– När avträdelsestödet slopades blev startstödet ännu viktigare, säger Stenroos.

Startstödet har däremot sina problem.

– När två unga lantbrukare bildar en sammanslutning krävs det dubbelt så hög inkomst för att uppnå summan som berättigar till startstöd, sade Rappe. Stödsumman de får är däremot inte den dubbla.

En ung jordbrukare som ingått sammanslutning med sina föräldrar kan heller inte få startstöd, och där vill ungdomsutskotten se en ändring.

ÖSP lyfte också upp frågan om dagens samhällsklimat.

– Vi har reagerat på påtrycket från media, och speciellt Yle, sade Stenroos. Det är väldigt lätt att skylla på bönderna utan att presentera några fakta som underlag för påståendena.

De unga framförde också önskemålet att utöka det EU-finansierade stödet för unga jordbrukare.

– Stödet betalas nu ut för högst 90 hektar, sade Rappe. Unga jordbrukare har i dag allt större gårdar, och 90 hektar räcker inte långt. För den överskridande hektarmängden finns inget EU-finansierat stöd att få.

Ungdomsutskotten föreslog därför för ministern att man inom följande stödförhandlingar med EU skulle föreslå ett tak på cirka 150 hektar.

Unga Rappe
Joel Rappe, ordförande för SLC:s ungdomsutskott har satsat mycket på internationellt samarbete. Han fortsätter vara aktiv inom SLC Nyland och inom europeiska jordbrukarnätverk. FOTO: Malin Rappe

Internationellt samarbete allt viktigare

Rappe har sett sitt ordförandeuppdrag som givande och kommer att fortsätta engagera sig inom SLC Nyland och de europeiska nätverken för unga jordbrukare.

– Det internationella samarbetet mellan unga aktiva producenter har ökat de senaste åren, och det ser jag som mycket fint. Jag tror att samarbetet är en förutsättning för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta med vårt arbete.

När jordbrukarkåren minskar på hemmaplan ökar betydelsen av internationella kontakter.

– Det är viktigt att utbyta erfarenheter med andra i samma situation och öka förståelsen i samhället för vårt yrke. Förvånansvärt ofta stöter man på unga jordbrukare i andra länder som har precis samma problematik som vi har i Finland.

Rappe ser det också som viktigt att vara med från början och påverka på EU-nivå.

– Där sätts grundparametrarna för allt vi jobbar med. Därför måste man vara med i ett tidigt skede, och det kommer jag att fortsätta arbeta för också framöver.

Rappe är medlem bland annat i takorganisationen för unga producenter inom EU (CEJA) och det nordiska nätverket Nordic Young Farmers Association (NYFA). Han är också glad över att få stöd av Sören Stenroos i arbetet, både internationellt och hemma inom ungdomsverksamheten.

– Sören är aktiv på många håll inom branschen och har en bra känning till fältet. Han är insatt i arbetet och har vad det krävs för att ta över som ordförande för SLC:s ungdomsverksamhet.

Läs också: Hur ska fler unga aktiveras inom ÖSP?