Julhalsning3
Jordbruk SLC

SLC Nylands unga
bönder önskar god jul

Unga bönder har satt upp julskyltar längs med vägarna i Nyland. Vi vill genom julhälsningen sprida glädje och rikta ett stort tack till alla finländare för att de väljer inhemsk mat idag och i framtiden.

Man kan lita på att finländska bönder odlar mat som är kvalitativ, ren och trygg. I Finland satsar man på att följa matproduktionen från jord till bord. Bakom varje måltid finns åtminstone en bonde.

Ta gärna bild på julhälsningen och lägg på sociala medier och tagga med @slc_unga och #julhälsning.