Arkiv

Möjligt att avstå från stödrättigheter under nästa CAP

Under nästa period av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är det möjligt att avstå från stödrättigheter. Denna period börjar efter övergångsperioden tidigast vid ingången av 2022 och slutar 2027.

SLC - 0 F4 D7 C01 7201 8540 9 De7 63 D957 B1 F5 E3
Nya agrarkommissionären lovar mer resurser till jordbruket

EU:s jordbruksbudget får inte stramas åt, underströk agrarkommissionären Janusz Wojciechowski och EU:s församlade jordbruksministrar gemensamt under årets sista ministermöte i Bryssel.

SLC - P019180000401
Finland vill skärpa åtgärder mot kriminell mathantering

Bedrägerierna inom livsmedelssektorn är ett växande problem i EU-länderna. På sitt sista rådsmöte för jordbruket lyfte ordförandelandet Finland upp behovet att bekämpa otyget. De samlade ministrarna stödde enhälligt initiativet.

SLC - Generationsvaxlingskurs
Generationsväxlingsdagar hölls i Borgå och Karis

SLC Nylands unga ordnade i början av december en generationsväxlingsdag i både Borgå och Karis. Under dagen gick man in på vad man borde fundera över för att genomgå en lyckad generationsväxling.

SLC - Hals
Unga producenter satte upp julhälsningar

SLC - 65830406 2308744719213248 1664745945453035520 O
USA och Kina bilägger tulltvist

USA och Kina har nått en dellösning för sin handelskonflikt. Den hotande tullhöjningen är i varje fall ur världen, åtminstone tillsvidare. Enligt den preliminära förhandlingslösningen skulle Kina importera mer jordbruksprodukter från USA.

SLC - Apf 1
Ålands nygamla näringsminister vill prioritera närproducerat

Ålands nygamle näringsminister Fredrik Karlström lyfte fram tre punkter när han på Luciadagen presenterade den nya landskapsregeringens program på ÅPF:s höstmöte. Närproducerade varor ska prioriteras till offentliga kök, minst samma konkurrensvillkor ska gälla som för motsvarande lantbrukare i Finland och LBU-programmets fokus ska ligga på företagens möjligheter att skapa värdeförädling.

SLC - Apf 5
Dyra sjöfrakter och lotsavgifter tynger det åländska skogsbruket

Verksamhetsledaren Jonas Laxåback berättade om SLC:s linjedragningar inför den kommande CAP-reformen på ÅPF:s höstmöte den 13 december och Ålands SkogsIndustrier VD Anders Mattsson förklarade att höga fraktkostnader och småskalig förädling är den viktigaste förklaringen till att virkespriserna på Åland är lägre än på fastlandet.

SLC - Apf 3
Historisk kvinnotopp leder ÅPF

På Ålands Producentförbunds välbesökta höstmöte den 13 december avtackades Henry Lindström efter sammanlagt 14 år som verkställande direktör. Samtidigt passade styrelseordföranden Birgitta Eriksson-Paulson på att gratulera ÅPF, som nu ”går till historien” med en ledning som numera består av enbart kvinnor i form av henne själv, nya VD:n Sue Holmström och kansliets administratör Anna Südhoff.

SLC - Staffan1
Staffan Björkell är ny chefredaktör för LF

SLC:s förbundsstyrelse har tisdag 17 december utsett Staffan Björkell, 34, till chefredaktör för medlemstidningen Landsbygdens Folk. Han efterträder Micke Godtfredsen som pensionerar sig i vår.

SLC - P041630 915469
Inga större framsteg i debatten om klimatet

Den stora klimatkonferensen i Madrid avslutades på söndagen utan några större framsteg, trots förlängd tid. Tidigare i veckan enades EU-länderna på sitt rådsmöte med stor möda om klimatneutralitet i medlemsländerna fram till 2050.

Naturvårdslagstiftningen ses över

Miljöministeriet ska se över naturvårdslagstiftningen. Inom ramen för projektet ska naturvårdslagen och naturvårdsförordningen revideras samt en ny lag om förfarandet för ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter som fridlysts genom naturvårdslagen beredas. Dessutom ska förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas.