Arkiv

Stefan Saaristo invald i styrelsen för Pellervo Coop Center

Pellervo Coop Centers delegation, som sammanträdde förra veckan, valde jord- och skogsbruksföretagaren Stefan Saaristo från Malax till ny styrelsemedlem. Han valdes in för perioden 2019-2020.

SLC - Sallat Vaxthus
Handeln bör hålla sig till ingångna avtal om färskvaror

Nämnden för handelssed i livsmedelskedjan anser att handeln inte bör avboka sina beställningar på varor, som inte kan lagras, alltså färskvaror, i fall den överenskomna leveranstiden är kortare än 30 dagar.

SLC - 79672321 10157941037268453 1657295860821655552 O
Brittiska farmare röstade för brexit

Premiärminister Boris Johnson och hans konservativa Tories segrade oväntat tydligt i det brittiska parlamentsvalet. Resultatet ökar sannolikheten för en snabb brexit. En överväldigande del av farmarna röstade av allt att döma för brexit.

SLC - Norska Gaster 1
SLC gästades av norska bönder

SLC besöktes för ett par veckor sedan av Hedmark Bondelag och förtroendevalda i Norges Bondelag.

SLC - Fertilex 1
Klimatsmart gödselproduktion: Här torkar hönsen sin egen gödsel

Fertilex i Virmo i Egentliga Finland uppger att de är först i Norden med sin metod att producera ekologiskt hönsgödsel. Det speciella är att gödseln kommer på transportband direkt från en hönsfarm på andra sidan väggen. Samtidigt blåser stora fläktar in värmen från hönsen till torkanläggningen, där gödseln alltså torkas i värmen från hönsen själva.

SLC - Sockerbetor2
Sucros vill ha nya odlare

I fjol producerade Sucros kring 60.000 ton vitsocker i Finland. Fabrikens kapacitet är cirka 100.000 ton och därför vill man nu öka produktionen och söker efter nya odlare. Flera intresserade jordbrukare kom till Närpes för att lära sig mera om odlingen ifråga.

Nya bestämmelser om växtskydd

Lagstiftningen om växtskydd revideras när alla EU-länder börjar tillämpa EU:s växtskyddsförordning (2016/2031) från och med den 14 december. De största ändringarna jämfört med den gällande bestämmelserna gäller växtpass och egenkontroll, införsel av växter från länder utanför EU och klassificering av växtskadegörare. Ändringarna rör både företag och konsumenter, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

EU:s nya kontrollförordning har trätt i kraft

EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 skapar en ram för kontrollen över hela livsmedelskedjan. Syftet med förordningen är att se till att medlemsländerna tillämpar EU-lagstiftningen om livsmedelskedjan korrekt och enhetligt, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Sandberg Kilpi Eva
Sandberg-Kilpi blir prefekt vid Novia i Raseborg

Filosofie doktor Eva Sandberg-Kilpi har utnämnts till prefekt för institutionen för bioekonomi i Raseborg för tiden 1.1.2020-31.12.2022.

Frihandelsavtal har gagnat Finland, men mindre än i EU i genomsnitt

Enligt en färsk undersökning har frihandelsavtal haft positiva effekter i EU, men i Finland har de direkta effekterna varit svagare än genomsnittet, meddelar Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Italiensk vallning får viktigt erkännande från FN

Vallning av boskap på vår och höst i Italien har blivit ett av Unescos världsarv. Det bestämde FN-organisationen under sitt möte i Bogotà i veckan. Både Österrike och Grekland stödde Italiens kandidatur.

SLC - Finansutskottet 1
ProAgria och 4H får tilläggsanslag igen

Riksdagens finansutskott meddelade om sitt förslag till riksdagens tilläggsanslag till statsbudgeten för 2020, de så kallade julklappspengarna, i går torsdag. Riksdagen röstar om tilläggsanslagen ännu före julpausen.