Arkiv

Inget miljölov för Finnpulp i Kuopio

Den bioproduktfabrik som Finnpulp hade planerat att anlägga i Sorsasalo i Kuopio beviljas inte miljötillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet och motiverar bland annat sitt beslut med sjön Kallavesis ekologiska status. Det är ett anmärkningsvärt beslut, med tanke på de stora satsningar på miljöskydd som ingått i projektet, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Godselpris
Prisvariationer på gödsel med högre och bredare näringsinnehåll

Just nu finns det en del prisvariationer på handelsgödsel inför nästa säsong runt om i Europa. Landsbygdens Folk gör en jämförelse mellan priserna här hemma i Finland, i Sverige och i Estland.

SLC - Lukeskog
Ny beräkning av referensnivån för skog klar

Naturresursinstitutet Luke har uppdaterat beräkningen av referensnivån för hur mycket koldioxid de finländska skogarna binder. De nya nivåerna är mindre än tidigare eftersom nya beräkningssätt använts. Också det uppskattade uttaget av stamvirke har minskat i de nya beräkningarna.

SLC - P034862003001 899005
Följderna av brexit klarnar först efter övergångsperioden

Också fastän brexit högst sannolikt förverkligas 31 januari som en följd av det brittiska valet, så borde större problem inte uppstå under övergångsperioden som varar till slutet av 2020. Om det inte finns ett handelsavtal mellan parterna när övergångsperioden är slut kan läget dock bli tufft.

SLC - Ospm1
Långgård: ÖSP:s uppdrag lika viktigt nu som när förbundet grundades

I år firar ÖSP 85-årsjubileum. Trots att de samhälleliga förändringarna varit många har förbundets uppdrag inte ändrat. Intressebevakningen är minst lika viktig i dag, konstaterade ordförande Tomas Långgård när han öppnade förbundets höstmöte i Vörå.

SLC - Ospm2
Nylund: Medierna bör kontrollera sina uppgifter noggrannare

För femtio år sedan fanns det över två miljoner nötkreatur i Finland. År 2019 har den siffran reducerats till cirka 857.000 – en minskning med 40 procent. Är det verkligen så att konsumtionen av inhemskt rött kött förorsakar klimatuppvärmningen? Den berättigade frågan ställdes på ÖSP:s höstmöte av SLC:s ordförande Mats Nylund som höll en lantbrukspolitisk översikt. I stället för att enbart räkna upp vad som är på gång inom intressebevakningen valde han att utmana en del narrativ som figurerat i nationell media under hösten.

SLC - Ospm3
Kolbindning och kompensation diskuterades på ÖSP:s höstmöte

Valio har koldioxidneutral mjölk som mål senast 2035. Något som kommer medföra en rad olika åtgärder på gårdsnivå. Kaj Nymans redogörelse om vad som kommer att ske satte igång en livlig klimatdebatt på ÖSP:s höstmöte.

ÖSP: Österbottniska bönder levererar trygg mat

Österbottens svenska producentförbund har firat 85-årsjubileum i samband med förbundets höstmöte, och kan konstatera att frågan var och hur vår mat produceras är mer aktuell än någonsin, påpekar förbundet i ett uttalande.

SLC - Ospm7
Långgård återvaldes som ordförande för nästa år

ÖSP återvalde på sitt höstmöte i måndags Tomas Långgård från Malax enhälligt till förbundsordförande. I samband med att ÖSP firar 85-årsjubileum var det många förtroendevalda inom förbundet och på lokalavdelningsnivå som premierades.

Skogsägaren ännu utan hållpunkt i klimatdebatten

Naturresursinstitutet Luke har räknat om sin referensnivå på skogens koldioxidekvivalenter 2021-2025. Ur skogsbrukarsynvinkel noterar man att de nya siffrorna är mindre än dem som Finland lämnade till kommissionen för ett år sedan. Från skogsägarhåll hade vi kanske nästan hoppats på en sorts konkret gräns för vad vi kan ta ut ur skogen inom hållbara ramar. Nu fortsätter i stället det uppslitande käbblet mellan skogsägarnas och miljöorganisationernas representanter.

Gynnsam jordbrukspolitik på Åland, tack!

Ålands nyutnämnde näringsminister Fredrik Karlström (Moderat samling för Åland) har gett sin jordbrukspolitiska programförklaring på ÅPF:s höstmöte på Luciadagen. Nu verkar det i alla fall som om näringsminister Fredrik Karlström i det närmaste vill sluta pakt med bönderna.

Kinesiska gangstergäng hotar bönder med svinpest

Den afrikanska svinpesten har utvecklats till en mardröm för kinesiska grisbönder. Situationen förvärras ytterligare av kriminella gangstergäng som pressar ut bönderna genom att slänga in ASF-infekterade grisdelar på gårdarna.