Godselpris
Landsbygdens Folk gör en jämförelse mellan gödselpriserna i Finland, Sverige och Estland. Då en jordbrukare importerar gödselmedel för eget bruk gäller i regel samma krav som då importen sker med försäljningssyfte. En förhandsanmälan ska göras till Livsmedelsverket minst tre dagar före importen sker. EG-gödselmedel (EC fertiliser) utgör ett undantag och behöver ingen förhandsanmälan. ARKIVFOTO
Jordbruk Marknad

Prisvariationer på gödsel
med högre och bredare
näringsinnehåll

Just nu finns det en del prisvariationer på handelsgödsel inför nästa säsong runt om i Europa. Landsbygdens Folk gör en jämförelse mellan priserna här hemma i Finland, i Sverige och i Estland.

Produktsortimentet i de olika länderna varierar en del, men ändå finns det förstås gödselmedel som är jämförbara. I Finland kostar YaraMila Y 1 (27-1,3-4) 310 euro per ton. I Sverige kostar Yara Balans (26-3-4) 317 euro per ton medan YaraMila (22-6-6) kostar 392 euro per ton där.

I Estland kostar YaraMila NPK (21-2,6-1,4-3,6 S-1,7 Mg-B) 367 euro per ton. I Estland ligger specialodlingsgödselmedlet YaraMila Raps (17-4,8-10-4 S-1,2 Mg-B), på 374 euro per ton. I Estland kostar Rossoshs NPK (27-2,6-5) 223 euro per ton.

Mindre prisskillnader på enklare produkter

Mellan enklare produkter, som så gott som enbart innehåller kväve, finns inte lika stora prisskillnader i de tre länderna.

I Finland kostar YaraMilas selensalpeter 258 euro per ton. I Sverige kostar YaraBelas Axan (27-4) 250 euro per ton. I Sverige säljs också Lantmännens egenimporterade Axan (27-4) för 250 euro per ton.

I Estland kostar YaraBelas Axan (27-4) 258 euro per ton medan YaraBelas Extran (innehållande enbart kväve, 33,5) ligger på 247 per ton. I Estland kostar Uralchems NP (33-1,3) 230 euro per ton och ammoniumnitratet AN (också innehållande enbart kväve, 34,4) 245 euro per ton.

FOTNOT: Samtliga priser uppges momsfria (moms 0 %). I de fall prisnoteringarna uppgetts i andra valutor än euro har de omvandlats till euro enligt senaste tillgängliga valutakurs.
Näringsämnena uppges i ordningen kväve (N), fosfor (P), och kalium (K), innehåller gödselmedlet ytterligare näringsämnen uppges det vidare med förkortning.
I de fall fosfor (P) och kalium (K) uppgetts i oxidform har de omvandlats enligt gällande omvandlingskoefficienter, 0,436 för fosfor och 0,830 för kalium.