Lantmännen Agro och Vaasan inleder samarbete om råg

Lantmännen Agro Oy och Vaasan Oy inleder samarbete inom råginköp och kontraktsodling.

SLC - Nordling
Jordbrukets förutsättningar är alltid en fråga om det ska finnas inhemsk mat

– När vi diskuterar jordbruket i Finland handlar det alltid i grund och botten om vi ska äta inhemsk mat, vilket de flesta finländarna vill, säger Kim Nordling. Det måste beaktas när vi talar om näringens förutsättningar och framtid. Om en veckas tid lämnar Kim sin tjänst som direktör för Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF för att gå i pension.

SLC - Oppet6
Elever hjälper till att hålla landskapet öppet

Att bevara särdragen i kulturlandskapet, exempelvis tätortsängar, är viktig. Det är precis vad eleverna i Oxhamns skola i Jakobstad får göra nu.

På naturens dag på lördag får besökare beundra får och traktorer på ekogårdar

Den 25 augusti slår över 40 ekogårdar upp dörrarna för besökare som får lära sig mer om ekomatens ursprung och arbetet på gårdarna. Dagen, som riktar sig till hela familjen, presenterar ekologisk produktion för konsumenter och producenter.

SLC - Andjakt
Andjakt

Ledare: Producenternas krav åsidosatta i budgeten

Finansministeriets och de enskilda ministeriernas förslag till statsbudget för nästa år imponerar inte stort.

Ledarstick: Välmående och omständigheter utanför din kontroll

Trots flera olika slags utmaningar är det ofta de ekonomiska som belastar jordbrukarnas sinne mest och efter en säsong som denna blir det särskilt påtagligt.

Längre utevistelse för djur i båsladugård resultat av nya djurskyddslagen

Mjölkkor och kvigor i båsladugård måste i fortsättningen få komma ut under 90 dagar per år enligt den nya propositionen med förslag till lag om djurs välbefinnande.

SLC: God djuromsorg ska synas i priset

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg som man inom djurhållningen säkrar en god djuromsorg.

Små skillnader i budgetförslagen

Skillnaderna mellan finansministeriets budgetförslag å ena sidan och jord- och skogsbruksministeriets å den andra är inte särskilt stora.

Snabb hjälp utlovas för bönderna i Bayern

Delstatsregeringen i sydtyska Bayern ger grönt ljus för snabba och obyråkratiska stödåtgärder till djurgårdar som har ont om foder på grund av torkan. Regeringen reserverar mellan 15 och 20 miljoner euro för ändamålet.

SLC - Sverige 1 A
Torkan dyr för svenska bönder

Den senaste ensilagebalen Erik Eliasson skördade kostade honom två tusen svenska kronor, alltså närmare två hundra euro. Torkan i Sverige går på flera miljoner euro för bönderna. Och nu har frågan blivit het i valdebatten.