Jordbruk EU

Parlamentets två utskott
grälar om CAP-reformen

EU-parlamentets jordbruksutskott och miljöutskottet ville från början samarbeta om ett gemensamt förslag till CAP-reform. Därav blev intet, meningarna gick starkt isär. Miljöutskottet har nu lämnat förhandlingarna.

Idén var god. Enligt planerna skulle parlamentets jordbruksutskott och miljöutskottet förhandla om ett gemensamt förslag till CAP-reformen 2020. Förslaget skulle därefter presenteras i plenum.

Jordbruksutskottet bär huvudansvaret för beredningen av CAP-reformen i parlamentet. För att förenkla jobbet föreslog jordbruksutskottet gemensamma förhandlingar mellan de båda utskottet för att påskynda processen, uppger tyska TopAgrar.

Det blev ingenting av samarbetet. Helt överraskande röstade en knapp majoritet inom miljöutskottet mot idén. Miljöutskottet vill arbeta vidare på egen hand och kommer att presentera sitt förslag i plenum, meddelade utskottets ordförande Pascal Canfin.

Enligt Canfin är det inte möjligt att fortsätta med den nuvarande arbetsmodellen. Förhandlingarna avbryts med omedelbar verkan, både på teknisk och politisk nivå, heter det i meddelandet.

Inom jordbruksutskottet är besvikelsen stor. Tanken var att gemensamt förhandla fram en kompromiss. Enligt utskottets ordförande Norbert Lins (EPP) hade förhandlingarna om ett kompromissförslag för den gröna arkitekturen inom CAP avancerat bra.

EPP-samordnaren för jordbruksfrågor, italienaren Herbert Dorfmann, uppger att miljöutskottets besked kom som en blixt från klar himmel. Socialdemokraten Paolo De Castro är lika överraskad. Det fanns ingen orsak att lämna förhandlingarna, säger han.

Om samarbetsproblemen inte går att lösa, kommer de båda utskotten att färdigställa sina egna CAP-förslag. De måste i så fall behandlas separat i plenum.