Img 7792
Hästen behöver ha hästpasset med också då den ska på sommarbete. Då ska passet förvaras hos den person som ansvarar för betet. FOTO: Mikael Lampén
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Hästpasset i skick innan
hästen ska på sommarbete

För att det ska vara möjligt att identifiera hästen och skriva in anteckningar om medicinsk behandling ska hästpasset alltid finnas på samma ställe som hästen. Åtgärder på grund av försummelse av lagen hänför sig alltid till hästhållaren, påminner Regionförvaltningsverket.

Stallägaren ska se till att man i stallet har tillgång till alla de hästars pass som bor i stallet. Passet ska vara med hästen alltid då den transporteras. Den som transporterar hästen är ansvarig och anses vara hästhållare under transporten.

Det är därför skäl att låta bli att transportera hästar som saknar pass, eftersom åtgärderna på grund av lagförbrytelse hänför sig till hästhållaren, i det här fallet föraren.

Hästen behöver ha passet med också då den ska på sommarbete. Då ska passet förvaras hos den person som ansvarar för betet. Ägaren ska se till att det egentliga passet tas med hästen till hållningsplatsen och vid transporten. En kopia eller en bild av hästpasset räcker inte.

Hästpasset är hästens identitetshandling av vilken hästens identitetsuppgifter framgår. De flesta hästar har ett mikrochip i halsen vars nummerserie också finns i passet. I passet skriver man in vaccinationer som hästen har fått och vissa medicinska behandlingar vid behov.

Juridiskt är hästen ett produktionsdjur, vilket innebär att hästen kan hamna i näringskedjan om den inte separat har strukits därifrån. Om man vid medicinering av hästen har använt läkemedel från den s.k. hästlistan ska de antecknas i passet eftersom de orsakar en karenstid på sex månader före slakt.

Man kan förbjuda slakt genom en anteckning i passet och i så fall kan sådana läkemedel som veterinären anser behövliga fritt användas för att behandla hästen. Slaktförbudet bör utöver i passet dessutom antecknas i Heppa-systemet som förs av Finlands Hippos.