Jordbruk Tema

Nytt kluster kring ren havre

Kunnandet om produktion av så kallad ren havre förstärks i 65 Oats-gruppen. Klustret för odling av glutenfria växter bildas av odlare, förädlade och sakkunniga.

Odlargruppen med kontrakt med Kinnusen Mylly bär namnet 65 Oats, havrens breddgrad. Som sakkunniga i gruppen fungerar Pro Agrias växtodlingsrådgivare.

– Genom specialisering får gården en bättre lönsamhet och samtidigt ökar kunnandet. Ren havre är främst en exportprodukt. För ren havre betalas ett kontrakttillägg utöver baspriset på livsmedelshavre. Dessutom är det möjligt att få ett högre pris genom kvalitetstillägg. Minimikontraktmängden är hundra ton och för ekohavre femtio ton. För tillfället har vi ett tillräckligt antal odlare, men när marknaden växer tar vi med nya kontraktodlare, säger Annu Kuure vid Kinnusen Mylly.

Pro Agria har framgångsrikt utbildat producenter av ren havre i hela landet.

– Vi ser också att produktionen uppfyller kraven, alltså garanterar för vår del produktens kvalitet, säger Juha Sohlo vid Pro Agria i Uleåborg.

Vid produktion av ren havre är det centralt att ha enbart glutenfria växter i växtföljden. Detta säkerställs genom god odlingsplanering. Glutenfri växtföljd möjliggör förutom ren havre odling av till exempel bondböna, ärt och oljeväxter men också specialväxter såsom hampa.