Sorter Arter B Webben
Intresset för inhemska proteinväxter har lett till en ökad ärtareal. I fjol odlades ärter på 9.607 hektar. FOTO: Anna Kujala
Jordbruk Tema

Ärtsorterna 2019

År 2018 odlades mat- och foderärter på 9.607 hektar.

Odlingsarealen för ärter har mer än fördubblats sedan årtiondets början. Det här hänger mycket långt ihop med förgröningsstödet i det nuvarande stödsystemet. Gårdar i Nyland, Egentliga Finland och på Åland får ersätta kravet på ekologisk fokusareal (EFA) i förgröningsstödet med odling av baljväxter.

Den mest odlade matärtsorten var Karita med en andel på 27 procent, och den mest odlade foderärtsorten var Astronaut med en lika stor andel eller 27 procent.

Sorterna

Rokka (Lantmännen ek.för., Sverige 2006) är en tidig sort. Den har den kortaste stjälken av alla sorter på sortlistan och andelen liggsäd är minst. Rokka har stora ärtor med hög proteinhalt. Vid kokning är andelen mjuka ärtor hög. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Jermu (Boreal 2011) är en synnerligen avkastningsrik sort med små och gula ärtor. Stjälken är styv och andelen liggsäd är liten. Växttiden är medellång. Enligt kokningsförsök är kokningskvaliteten och andelen felfria ärtor på medelnivå.

Karita (Lantmännen ek.för., Sverige 1995) är en tidig och avkastningsrik sort, vars härdighet mot liggsäd är god. Ärtorna är stora och proteinhalten högre än genomsnittet. Den representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Rocket (Scandinavian Seed, Sverige 2012) är en rikt avkastande tidig sort med gula ärtor. Ärtorna är små och proteinhalten låg. Sorten representeras i Finland av Boreal.

Jymy (Boreal 2012) är en tidig sort med god avkastning. Ärtorna är medelstora. Kokningskvaliteten är god och proteinskörden hög.

Ingrid (Lantmännen ek.för., Sverige 2013) är en av de ärtsorter som avkastar allra bäst. Växttiden är två dagar längre än Karitas. Ingrid har också den styvaste stjälken. Dess tusenkornsvikt är den allra högsta i sorturvalet. Ärtorna är gula. Proteinhalten ligger på medelnivå, men proteinskörden är störst. Sorten representeras av Lantmännen Agro.

Loviisa (Boreal 2017) är nästan tre dagar senare än Karita. Ärtorna är gula. Stjälkstyrkan är mycket god. Både dess hektarskörd och proteinskörd är betydligt större än Karitas. Sorten är odlingssäker och lämpar sig därför väl för foderproduktion ända upp till odlingszon III.

Sisu (Boreal 2016) är en sen och avkastningsrik sort som redan 2016 upptogs i sortförteckningen. Stjälken är en av de styvaste i sorturvalet, bara Karita är en aning styvare. Sorten har gröna ärtor. Tack vare en hög hektarskörd är också proteinskörden stor.

Astronaute (Ragt 2n, Frankrike 2017) är tre dagar senare än Karita. Skördenivån har varit mycket hög. Ärtorna är gula och sorten lämpar sig därför bäst för foderbruk. Dessutom kan odlingsbetingelserna orsaka mörka fläckar på stjälken vilket gör att kraven på matärt ej uppfylls. Ärtorna har synnerligen hög proteinhalt och proteinskörd. Sorten representeras av Tilasiemen.

Matilda (Boreal 2017) har gröna ärtor och en mycket hög avkastning. Den är fyra dagar senare än Karita. Proteinskörden är hög. Härdigheten mot liggsäd är mycket god. Sorten passar både för foder- och livsmedelsproduktion.

Blueman (RAGT 2019) är en sen sort med en mycket hög avkastning. Också dess proteinhalt och proteinskörd är höga. Sorten representeras av Tilasiemen.

TEXT & GRAFIK
Antti Laine
Naturresursinstitutet
Naturresurser och ekologisk produktion, Jockis

PDF: Ärtsorterna i de officiella sortförsöken åren 2011-2018.

Sorter Arter Graf Webben
Ärtsorternas hektar- och proteinskörd på odlingszon I och III, i de officiella sortförsöken åren 2011-2018. Sorterna anges i tidighetsordning.