Arkiv

SLC - Lpx 95837
PTT: Med rätt åtgärder kan digitalisering förbättra jordbrukets lönsamhet

Digitalisering kan förbättra lantbrukssektorns lönsamhet, men då behövs åtgärder för att göra ny teknik snabbare och mera tillgänglig, skriver Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT.

Beskogning av gamla åkrar och torvtäkter ska öka kolsänkorna

Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har inlett det gemensamma projektet Övergivna åkrar och före detta torvtäkter blir kolsänkor genom beskogning.

Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska lämnas in senast på onsdag

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1.2020, om produktionsstöd för mjölk betalas på basis av direktförsäljningen.

SLC - 6Cce44Bf 8Cac 4519 A506 47343623457A
Peptid i kråkbär kan förebygga juverinflammation?

En antibakteriell peptid som hittats i bakterier på kråkbärsris kan förebygga juverinflammation hos kor, meddelar Uleåborgs universitet. Peptiden hämmar bakterietillväxt och ska nu utvecklas till en ny spendopp för mjölkkor.

SLC - Kyr Werner Riktig Utstnitt 1
Klimatutsläpp från korna kan snart värma norska hus

Norska forskare har inlett ett försök som syftar till att ta tillvara metanutsläpp från kor och utnyttja gaserna för värme- och energiproduktion. Om allt går bra, ska både bonden och samhället tjäna på tekniken i framtiden.

SLC - Bondenytta 1
I Bondenyttan tillämpas nya utbildningskoncept

Projektet Bondenyttan ska bidra till att höja det produktiva jordbrukets skördar, hjälpa till att erbjuda en relevant och stimulerande agrologutbildning, samt intensifiera samarbetet mellan utbildningen och lantbruksnäringen. Bondenyttan ägnar sig åt undersökningar på gårds- och fältnivå.

SLC - Bengt Sohlberg
”Huvudsaken är att det kommer odlarna tillgodo”

I samband med sin 70-årsdag tar Bengt Sohlberg initiativ till fonden för hållbar odling. Fonden för hållbar odling ska premiera personer som gjort väl i från sig när det gäller växtodling ur ett hållbart, innovativt och lönsamt perspektiv.

SLC - 854630602A140416 Org
SLC-delegation diskuterade certifieringskrav med Lidl

Representanter från SLC:s potatisutskott, MTK:s potatisnätverk och Varhaisperunatoimikunta diskuterade kvalitetsfrågor samt utsikterna för potatisbranschen med representanter för Lidl vid ett möte på livsmedelskedjan huvudkontor i Esbo.

SLC - Ny Jb 1
Spannmåls- och oljeväxtodling självklar sidonäring för Tomas Rosenberg

För ett år sedan tog Lotlaxbon Tomas Rosenberg över familjejordbruket efter sin far Håkan Rosenberg. Odlingssäsongen 2019 var överlag hyfsad resultatmässigt. Men dessvärre var skadeinsektsproblemen värre än någonsin i de egna rybsfälten, säger Rosenberg.

SLC - 49330727998 612Fc404Ee O
Bränderna i Australien hotar viktiga mjölkregioner

Sedan många veckor rasar de häftiga bränderna på Australiens östkust. Mer än sex miljoner hektar mark har förstörts. I stora områden har boskapen gått förlorad, vilket har kännbara följder för mjölkproduktionen.

SLC - Konsumtion
Konsumtion

SLC - Lyft1
Mycket på gång inom projektet Lyftkraft

Kundfokus, odlingsteknik, sortval, smaktester och nya växthusgrödor. Mycket är på gång inom projekt Lyftkraft. Det har varit fullt upp, säger projektarbetare Moa Sunabacka.