Arkiv

Valdebatt: Vänsterförbundet vill ta av de svaga

Vänsterförbundet föreslår i sitt riksdagsvalprogram årliga inbesparingsåtgärder på 500 miljoner euro. En femtedel av detta, eller 100 miljoner euro per år, tänker de ta in genom att höja pensionsförsäkringspremierna för jordbrukarkåren, påpekar Christoffer Ingo, riksdagsvalskandidat för SFP i Österbotten.

FAO:s matindex föll för elfte månaden i rad

FAO:s globala matprisindex fortsatte att falla i februari för den elfte månaden i följd. Under de senaste tolv månaderna har indexet fallit med 18,7 procent sedan toppvärdet i mars 2022. Indexet för socker steg rejält under månaden.

SLC - Tony Hyden
Stödförskjutningen kräver nu precisionsartad planering på gården

Det nya stödsystemet skapar fördröjningar i stödutbetalningarna för år 2023. För att undvika likviditetsproblem krävs precisionsartad planering och budgetering på den egna gården. Härom är både spannmålsodlaren Tony Hydén och ekonomirådgivaren Axel Falck eniga. Läs mer i fredagens Vårbrukstema!

Kommentaren: Stödens utbetalningstidtabell

Många medlemmar efterlyser demonstrationer eller andra kraftåtgärder från producentorganisationen för att få ordning på stödutbetalningstidtabellen. Helt berättigade krav, anser Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund.

SLC - Spannmalvinter A Webben
Positiva förväntningar på höstgrödorna i regionerna

Förväntningarna gällande höstsgrödornas övervintring i regionerna är positiva. Gynnsamma förhållanden under sådden bäddade för en god tillväxt innan vintern kom och åkrarna täcktes av snö.

Marknadsöversikten: Spannmålspriserna har sakta dalat till nivåerna före kriget

Turbulensen på spannmålsmarknaden fortsätter i skugga av det vansinniga kriget i Ukraina. Från toppriserna i maj/juni, för till exempel vete 440 euro per ton förra sommaren, har vi nu trendmässigt kommit neråt. Priserna på spannmålsbörserna är på sin lägsta nivå på ett år, och har denna vecka sjunkit ytterligare.

SLC - Meraprotein B Webben
A-Foder har fortsättningsvis stort behov av proteingrödor

Odlingen av proteingrödor ökade förra året. Men inte så mycket som A-foder hade hoppats på. Det är fortfarande långt innan målet på 30 miljoner kilo har nåtts. Trots att priserna kommit ner hoppas man att intresset ska öka.

SLC - Socker A Webben
Fler sockerbetsodlare behövs

En gröda som passar bra i växtföljden. Ett fastslaget pris för 2023 som gör att odlaren kan kalkylera. Sockerbetan är i ropet och i Österbotten hoppas man på nya odlare. En handfull nya odlare har visat intresse, säger Fredrik Ström, ordförande för ÖSP:s sockerbetsutskott.

SLC - Ekoaland 1 Webben
Ålands ekoodlare håller ställningarna

Trots stigande livsmedelspriser som både i Finland och Sverige verkar drabba den ekologiska produktionen allra hårdast, tycks åländska ekoproducenter fortsätta i samma skala som hittills.

Nya villkor för Ålands ekoproduktion

Landskapsregeringen har nyligen slagit fast nya villkor för den ekologiska produktionen på Åland.

SLC - A Spannmal Osterman Mj V9 23
A-spannmål vill växa

Andelslaget A-spannmål har hittills varit verksamt främst i västra Nyland, men har nu planer på att utvidga verksamheten både mot östra Nyland och Kimitoön. Verksamhetsidén för A-spannmål är att försöka få ett högre pris på spannmålen genom gemensam försäljning och på det viset få bättre lönsamhet för de jordbrukare som säljer sin vara genom andelslaget. A-spannmål förmedlar även brännolja, växtskyddsmedel och kalk.

SLC - Korn B
Åtta nya flerradiga kornsorter och fyra nya maltkornsorter

År 2022 fortsatte odlingsarealen för foder- och maltkorn att minska, nu med 20.000 hektar till ungefär 428.000 hektar.