Arkiv

Examinerade inom naturbruk från Yrkesakademin i Österbotten

Här publiceras endast namnen på de som gett tillstånd att publicera namn i massmedier.

Metsä Group håller kvar vid 5 cm som minimidiameter för massaved

Metsä Group har fattat beslut om att fortsätta med en lägre minimidiameter för massaved inom virkesanskaffningen i Finland.

SLC - Kor Bete Vattenkopp Mw
Nya lagen om djurvälfärd ställer hårdare krav i djuruppfödningen

Lagen om djurvälfärd ersätter djurskyddslagen och trädde i kraft den 1 januari 2024. I lagen ingår bestämmelser om bland annat förbud mot båsladugårdar och grisningshäckar. De nya kraven på kontinuerlig tillgång till dricksvatten och användning av smärtlindring preciseras genom förordningar. Skyldigheten att låta kor och kvigor som hålls i båsladugårdar gå ute förlängs, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret anpassades till nya lagen om djurvälfärd

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (EPR) har förnyats i enlighet med den nya lagen om djurvälfärd som trädde i kraft 1.1.2024. Också andra förnyelser och tekniska uppdateringar som möjliggör att registret fungerar har gjorts, uppger Livsmedelsverket.

Ändringar i CAP-plan och stödnivåer preciserades

Statsrådet godkände den 28 december flera förordningar, i vilka bland annat ersättningen för djurens välbefinnande, icke-produktiva investeringar och villkorlighetskraven preciseras så att de överensstämmer med ändringarna av CAP-planen. Dessutom godkände statsrådet stödnivåerna för produktionskopplade inkomststöd för 2024, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Lantmännen förvärvar HKScans svenska verksamhet

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva HKScan Oyjs svenska verksamhet, HKScan Sweden AB. Förvärvet omfattar all verksamhet i Sverige och varumärkena Scan, Pärsons och Bullens.