Arkiv

SLC - Nerz In Polen3 Jpg
Danska minkfarmare försöker sig på nystart

I samband med coronaepidemin 2020 dödades nästan femton miljoner minkar i Danmark. Då förbjöds minkfarmningen av hygieniska skäl, men nu har det tillfälliga produktionsförbudet hävts. Minkarna är på väg på väg tillbaka, åtminstone i liten skala.

Hårda restriktioner på danska minkfarmer

Danska minkfarmer som återupptar verksamheten måste fylla stränga krav på regelbundna tester av minkarna. Det danska veterinär- och livsmedelsverket kommer ut till gårdarna för att övervaka provtagningarna.

Mjölkpriset har gått upp medan produktionen minskat

I november låg producentpriset på mjölk på historiskt höga 56,38 cent per liter, vilket är 33 procent mera än året innan. Samtidigt föll mjölkproduktionen med tre procent i jämförelse med 2021. Detta framgår av naturresursinstitutet Lukes statistik.

SLC - Puutarha Timo Juntti Valmis4
SLC:s utlåtande: Det föreslagna elkostnadsstödet har en orealistisk utgångsnivå

SLC har gett ett utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets proposition med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket, trädgårdsnäringen och vattenbruket.

SLC - Framtidsodlarna Sanden
Torkan hotar framtiden för de åländska bärodlingarna – men spännande vatteninnovationer föds

Vattenbristen har präglat de åländska frukt- och bärodlingarna under de senaste fem åren. Nödlösningarna förbyts nu mot nya och hållbara innovationer, som beaktar både dricksvattnet och bevattningen av odlingarna. I det nyaste avsnittet i podcasten Framtidsodlarna ställer vi oss frågan: Hur kommer den framtida vattenförsörjningen att se ut på våra gårdar?

EU håller fast vid gröna given

EU-kommissionen är inte beredd att tumma på villkoren för sin gröna giv. Varken kriget i Ukraina eller den osäkra, globala matförsörjningen är argument nog att mjuka upp EU:s nuvarande hållbarhetsstrategi, som bygger på gröna värden.

SLC - Norcar Image A7750 Version 1
Hankkija inleder försäljning av Norcar minilastare

Hankkija och det finska familjeföretaget Norcar Oy har tecknat ett samarbetsavtal, enligt vilket Hankkija börjar sälja Norcar minilastare i Finland från och med den första mars.

SLC - Fosfor Dsc 0854
Ny fosforförordning träder i kraft

Regeringen har godkänt en förordning som reglerar användningen av fosfor inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Greppa Dec 1
Greppa Marknaden på studieresa i Danmark och Sverige

Greppa Marknaden-studieresan som var tänkt att genomföras redan före coronapandemin kunde äntligen gå av stapeln den 1-3 november. Trettiofem intresserade deltog på en intensiv och informativ resa där resmålen varvades med trevlig samvaro och tankeutbyte. Största delen av deltagarna var aktiva jordbrukare.

SLC - Arets2
Årets praktikvärd tar väl hand om studerande

Att ha studerande på gården medför ett stort ansvar. Det säger Jussi Murto-Koivisto och Linda Pellfolk, vars företag JMK-Milkhouse nyligen utsågs till årets praktikvärd av YA och ÖSP. Och studeranden Viktor Nordin trivs med sina varierande arbetsuppgifter.

SLC - Mats Nylund Jul
Kommentaren: Skogen ska växa mer och inte mindre

Många debattörer, börjande från vår miljö- och klimatminister, lyfter fram minskade avverkningar som en lösning på klimatproblemet. Det är en ohållbar åtgärd. Vi måste minska förbränningen av fossila bränslen och då finns det ingen rim och reson i att försöka begränsa avverkningarna av den förnyelsebara råvaran trä, påpekar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Ragmastare1
Fjolårets rågmästare kommer från Rågens Rike – Vörå

Med några års mellanrum ordnar föreningen Pro Ruis en tävling i rågodling. I den senaste tävlingen, som avgjordes i slutet av förra året, korades Vöråbon Ulf Härtull som rågmästare. Klart segern känns bra, säger han.