Jordbruk EU Marknad

Tyska bönder kräver en miljard euro i krisstöd

Det europeiska jordbruket lider av svår torka och EU tillåter nationell kompensation. Det svåra läget i Tyskland har föranlett den tyska producentorganisationen DBV att begära nationell kompensation på upp till en miljard euro.

Förutsättningen är att staten utlyser ett nödläge för att fylla de lagliga förutsättningarna. Följande steg är att staten och delstaterna ställer en budget till förfogande, sade DBV-ordföranden Joachim Rukwied på måndagen i en tidningsintervju.

DBV efterlyser kompensationer för gårdar där den skördade mängden har fallit 30 procent under medeltalet för de senaste åren. Rukwied föreslår dessutom en skattefri kompensationsreserv som skyddar producenterna under svåra skördeår.

Rukwied anser att Tyskland måste trygga jordbrukens stabilitet för att upprätthålla en livskraftig landsbygd. Skördeskador på mellan 50 och 70 procent hotar gårdarnas möjligheter att överleva.

På det nationella planet räknar DBV med ett skördebortfall på i genomsnitt 20 procent. Svårast är läget i norra och östra Tyskland där skördeskador på upp till 70 procent har rapporterats. En sådan skräll hotar gårdens existens, påpekar Rukwied.

Gröna politiker kritiserar kravet

Böndernas krav har fått ett delat mottagande i den offentliga debatten. Gröna politiker och socialdemokrater varnar för vidlyftiga ekonomiska aktioner och påpekar att lantgårdar måste leva med risker som alla andra företag.

De gröna betraktar årets säsong som ett förebud till den globala uppvärmningen. I stället för att ständigt expandera, måste jordbrukarna nu på allvar börja ställa om sin produktion från industriellt jordbruk till en miljövänligare produktion.

Det hjälper inte att fylla jordbrukarlobbyns utsträckta hand för att sedan fortsätta som förut. Nödhjälpen måste villkoras så att den stöder klimatvänliga och ekologiska gårdar, anser ordföranden för den gröna gruppen i det tyska parlamentet, Anton Hofreiter.

Den konservativa jordbruksministern Julia Klöckner (CDU) har utlovat en snabb uppskattning av läget. Enligt Klöckner måste man ändå invänta den första skördebalansen i slutet av augusti innan det kan bli aktuellt att diskutera fortsatta åtgärder.

Läget är alarmerande, medger jordbruksministern. Preliminära rapporter visar att spannmålsskörden blir lidande. Produktionen av potatis, majs och sockerbetor minskar till både kvantitet och kvalitet och djurgårdarna har svårt att skaffa foder för boskapen.

Men det finns också sektorer som vinner på den torra och varma sommaren. De tyska vinodlarna väntar en god druvskörd av hög kvalitet. Årets skörd kan inledas rekordtidigt, redan i början av augusti. Också fruktodlarna drar nytta av den heta sommaren.

Sverige fick eget krispaket

Den svenska regeringen har däremot redan presenterat ett eget krispaket. Regeringen ställer ett stöd på 1,2 miljarder kronor (117 miljarder euro) till jordbrukets förfogande, rapporterar svenska ATL.

Stödet kommer att fördelas mellan 2018 och 2019. Totalt ska 460 miljoner kronor (44 miljoner euro) betalas ut under 2018 och 760 miljoner kronor (73 miljoner euro) under 2019.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger enligt ATL att krispaketet ger stöd för gårdarna för inköp av grovfoder till djuren. Det ska förhindra hotande nödslakt, som är ett hot mot Sveriges livsmedelsförsörjning.