Kop Av Bonden
Jordbruk SLC Landsbygdsnäringar Marknad Livet på landet

Köp av bonden!-dagen 15.9: Anmäl din gård på köpavbonden.fi

Den 15 september hålls den nationella Köp av bonden!-dagen för tredje gången. Nu är det dags för gårdar att anmäla sig som arrangör på köpavbonden.fi. Redan nu har dryga 50 gårdar runt om i landet anmält sig att hålla öppen gård under dagen.

På den tvåspråkiga evenemangssajten finns information och material som stöd för medverkande gårdar, bland annat med tanke på de praktiska arrangemangen och marknadsföring.

Evenemangssajten fungerar även som informationskanal för besökare som vill hitta information om bl.a. vilka gårdar som medverkar i dagsevenemanget, kontaktuppgifter, öppettider och vilka produkter som finns till salu. Det är kostnadsfritt för en gård att anmäla sig som arrangör.

Producenten kan arrangera evenemanget på sin egen gård så som det bäst passar gården. Det går även bra att slå sig samman tillsammans med granngårdar kring ett gemensamt evenemang och dela på de praktiska arrangemangen. Det kan även vara bra att ta hjälp av andra samarbetsparter, såsom producentavdelningen, 4H- eller marthaföreningar.

Dagen har skapats för att under en gemensam dag erbjuda möjlighet för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare upplevelser om matens ursprung. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i allmänhet inte säljer produkter direkt från gården.

Köp av bonden!-dagen är även en ypperlig möjlighet för producenter att testa marknaderna och få direkt feedback från konsumenterna.

I samband med Köp av bonden!-dagen ordnas i år även Makumatka Maalle-temadagen, som inbjuder besökare att bekanta sig med landsbygdens turistföretag och vad de har att erbjuda.

I de nationella arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, MTK, SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

På SLC ger informatör Mia Wikström, mia.wikstrom@slc.fi eller 050 355 3213, mera information om Köp av bonden!-dagen.