Jordbruk Livet på landet

Ändrade jakttider på gäss

En ändring i jaktförordningen gör det möjligt att jaga grågås och kanadagås på åker från och med den 10 augusti. På övriga platser börjar jakten på grågås och kanadagås liksom tidigare den 20 augusti kl.12.

Jakt på grågås är dock enligt ministeriets förordning i sin helhet förbjuden i inlandet. Jakt på sädgås är fortfarande tillåten endast i angivna kommuner i sydöstra Finland den 1.10-30.11.

Grå- och kanadagåsstammarna är rikliga i synnerhet längs kusten. Förordningsändringen gör att man bättre kan nyttja gåsstammarna och samtidigt förhindra odlingsskador. Eftersom grågåsen håller på att breda ut sig inåt landet är jakt på arten helt förbjuden i inlandet.

Både grågåsen och den från amerikanska fastlandet härstammande kanadagåsen är arter som trivs i kulturlandskap och får en stor del av sin näring från åkerområden. Gässen häckar främst i skärgården och i närheten av kusten.

I slutet av sommaren är de skränande gåsflockarna en välbekant syn för många. Stora flockar med upp till tusen individer kan orsaka avsevärda skador på en oskördad åker.