Jordbruk EU Globalt Marknad

EU benar ut resultaten av manglingen med Trump

Efter förra veckans överenskommelse om tullfri handel mellan kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA-presidenten Donald Trump, har tjänstemännen i Bryssel börjat sortera fakta från rykten och fantasier. Säkert är att jordbruket stannar utanför.

Trump och Juncker kunde enligt samstämmiga uppgifter avvärja en eskalering i handelstvisten mellan USA och EU. Efter träffen var det ändå svårt att bena ut detaljerna i överenskommelsen och i synnerhet konsekvenserna för jordbruket.

Genast efter mötet började rykten cirkulera om att jordbruksprodukter införlivas i samtalen. Både USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer och handelsminister Wilbur Ross uppgav först att jordbruket blir en del av processen.

I en intervju för den tyska TV-kanalen ARD medgav Juncker att EU:s hårda linje i jordbruksfrågor i ett skede hotade att spräcka hela överenskommelsen. USA-sidan försökte genast i början pressa EU att acceptera förhandlingar om jordbruket.

Juncker avvisade kraven på agrarsamtal

Det kravet avvisade jag bestämt, inskärpte Juncker i intervjun. Det hade inte varit möjligt mot bakgrunden av stämningarna i Europa. Motståndet är massivt, i synnerhet i Frankrike men också i Belgien, Irland, delvis också Luxemburg och många andra länder.

EU-delegationen lyckades avvärja detta genom att i sin tur lämna bort kravet att EU-företag borde få tillträde till offentlig upphandling i USA. Därmed var det klart att varken jordbruk eller offentlig upphandling skulle ingå i de fortsatta förhandlingarna.

Juncker och hans förhandlare gick ändå med på att EU ska köpa mer soja av USA. EU-jordbruket är beroende av en årlig import av omkring 30 miljoner ton sojabönor. Sojan kommer från Brasilien, Argentina och USA.

Alla tre länder har en ungefär lika stor exportandel. Men de amerikanska sojaproducenterna har ett stort akut problem på grund av Kinas tull på USA-soja. Detta har resulterat i ett 20-procentigt prisfall på soja i USA.

För EU var sojan ett lämpligt lockbete som USA-sidan gärna slukade. I verkligheten drar EU nytta av överenskommelsen. USA-sojan har blivit kännbart billigare, jämfört med sydamerikansk soja.

Ska normalisera handelsrelationerna

Överenskommelsen innebär inte att EU skulle öka sina totala inköp av soja. EU kommer inte att köpa ett enda ton mer soja, heter det i Bryssel. EU har inte heller något problem med GMO-soja, då nästan all importerad fodersoja redan är gentekniskt förändrad.

EU har inga tullar på sin importsoja, eftersom soja produceras i mycket liten utsträckning i Europa. De amerikanska leverantörerna måste själva söka köpare för sin soja på den europeiska marknaden. Det är inte kommissionens sak.

Tjänstemännen i Bryssel har nu börjat gå igenom resultatet av mötet mellan Juncker och Trump. Som nästa steg ska en verkställande expertgrupp utarbeta konkreta förslag till sänkta tullar och avlägsnande av handelshinder och orättvisa handelsmetoder.

Som ett resultat av förhandlingarna har EU åtminstone tillsvidare skrinlagt planerna på nya tullar och handelsrestriktioner mot USA. Parterna ska också förhandla om USA:s senaste höjningar av tullarna på stål och aluminium från EU.

Målet är en normalisering av handelsförbindelserna, som har lidit svårt under Trump-administrationen. Trumps nya miljardstöd till USA-jordbrukarna som kompensation för förlorade marknader kommer sannolikt också att diskuteras.