Arkiv

SLC - Skogsstiftelsen 1 B Webben
Kryss i rutan för att främja skogssektorn

Finlands Skogsstiftelse har i ett kvartssekel arbetat för att främja skogssektorn på bred front. Verksamheten möjliggörs av skogsägare, som väljer att donera en del av virkeslikviden till stiftelsen.

SLC - Virkessbild2
Sågarnas situation kan bli utmanande på grund av coronaviruset

Effekterna av coronavirusets begränsningar har redan börjat påverka försäljningen av sågade varor. Vad de långsiktiga konsekvenserna blir är för tidigt att avgöra, säger tre ledande tjänstemän som svarade på frågor om virkesmarknaden.

SLC - Ptt Skog 1
Skogssektorn kan klara coronakrisen bättre än många branscher

Enligt Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos för skogsbranschen våren 2020 kommer coronakrisen att slå till mot skogssektorns olika aktörer på ett varierande sätt. Som helhet klarar sektorn ändå av krisen bättre än många andra branscher.

Insändaren: Gödsla inte våra skogar!

I Metsäliittos bilaga Skogsextra (LF 6.3) fanns reklam för skogsgödsling. Vi som är lite äldre minns följderna efter den rikliga gödslingen på 1970- och 1980-talen. Skogen växte med fart, men till priset av betydligt sämre kvalitet, påpekar Ulf Johansson, Esbo.

Metsä Group bygger såg i Raumo

Metsä Group bygger någonting som man kallar för världens modernaste såg i Raumo. Investeringen är värd ungefär 200 miljoner euro.

SLC - Vilt Aboland Hjortar
Viltcentralens Hermansson: ”Nu ska vi slå fast konkreta och numeriska mål”

Lukes rapport om vitsvanshjortstammen (27.3) berättar att stammens tillväxt brutits.

SLC - Img 9209
Huvudsaken är att skydda toppskotten från vilt

Att skydda enbart tallplantornas toppskott från vilt kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska förlusterna på grund av betesskador. Det är en slutsats i ett examensarbete gjort på Skogforsk i Sverige.

SLC - Vargar 1 Webben
Vargstammen ökar i Närpes – nu måste allmänheten börja rapportera

I Närpes finns i dag minst lika många vargar som för två år sedan när observationerna duggade tätt. Orsaken till att det har varit tyst om förekomsterna nu är att allmänheten inte längre rapporterar observationer. Men enligt jägarna är det viktigt att alla misstänka vargobservationer följs upp.

HFD gav tre beslut om vargjakt

I mars 2020 har högsta förvaltningsdomstolen gett tre beslut om vargjakt. Enligt jord- och skogsbruksministeriet stöder besluten dels arbetet med att planera och definiera den stamvårdande jakten och dels klargör de lagens tolkning av habitatdirektivets 16:e artikel vad gäller dispens baserad på människors allmänna säkerhet.

SLC - Img 7799
Dags att återuppliva kunskapen om traditionella vasstak

Ännu på 1970-talet var vasstak på lador en vanlig syn runtom i Österbotten, men med tiden har de kännspaka taken i det närmaste försvunnit och kunskapen om dem bleknat bort. Det är dags för en renässans, tänkte man på Stundars friluftsmuseum och arrangerade i början av mars ett välbesökt seminarium om traditionella vasstak i Österbotten.

Ledaren: Fortfarande en mycket stark hjortstam i sydvästra Finland

​Vi har under den senaste månaden fått två viktiga rapporter om den finländska vitsvanshjortstammen. Den första kom för en knapp månad sedan från Finlands viltcentral och gäller bytesmängderna den gångna jaktsäsongen, den andra för en dryg vecka sedan från Naturresursinstitutet Luke och gäller stammens storlek och utbredning.

Ny prissättningsmodell kan innebära stor förändring

​Valiogruppens medlemsandelslag, vars medlemmar producerar 80 procent av all mjölk i Finland, aviserade i slutet av förra veckan att man inför en ny prissättningsmodell för sina producenter. Valio vill bygga upp en ny modell för att bättre kunna förutspå och styra mjölkmängderna. Modellen är ett flerprissystem med ett A-pris, B-pris och C-pris. Modellen tas i bruk från och med 2021.