Arkiv

Marknadsöversikt: EU:s jordbrukshandel slog nytt rekord 2023

EU:s handelsbalans inom jordbruks- och livsmedelssektorn slog ett nytt rekord under fjolåret. EU-exporten genererade 228,6 miljarder euro förra året medan importen steg till 158,6 miljarder euro. Överskottet slog ett nytt EU-rekord på 70,1 miljarder euro.

Marknadsöversikt: Aktuell prisinformation i Finland och EU

Veckans prisuppgifter som pdf-bilagor.

SLC - 09408624 C822 E3 A724 Ed270 Acaab12 F5 0 Original
Nu krävs uppmärksamhet påpekar markpolitiska utskottet

Förändringar i jordabalken är att vänta noterar SLC:s miljö- och markpolitiska utskott vid sitt senaste möte. En arbetsgrupp har kommit med förslag som bland annat innefattar att man i framtiden också kan göra fastighetsinteckningar i vattenområden. Det här är befogat noterar utskottet bland annat för att havsvindkraftens betydelse ökar.

EU beviljar miljarder för holländska nedläggningar

EU-kommissionen har gått med på att höja de kompensationer som betalas till holländska jordbrukare som slutgiltigt avvecklar sina djurgårdar. Bryssel gav nyligen grönt ljus för budgethöjningar av två program i miljardklassen.

SLC - Slc Nyl Fullm 1
SLC Nyland: Att välja inhemska produkter är viktigare än någonsin

SLC Nylands fullmäktige samlades till vårmöte på Fazers besökscentrum i Fagersta i Vanda på måndagen. Fullmäktigeordförande Hanna Westman lyfte fram vikten av en hög självförsörjningsgrad och vikten av inhemsk mat och matproduktion i dagens värld med krig, kriser och kostnader som skenar i väg.

Valio flyttar bort produktion från Helsingfors och Åbo

Valio kommer att koncentrera sin verksamhet i Riihimäki, vilket betyder att fabrikerna i Helsingfors och Åbo kommer att stängas. Flytten möjliggör enligt Valio förbättrad effektivitet och lönsamhet, och innebär att bolaget nu inleder omställningsförhandlingar.

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar samt händelsekalender. NYTT: Aktuellt i Österbotten.

SLC - Ce577016 0Bd8 4Dcc Bfe8 509E0468D83D
AGCO investerar 70 miljoner i sin fabrik i Linnavuori

Industriföretaget AGCO investerar 70 miljoner euro i sin AGCO Power-fabrik i Linnavuori i Nokia för att möjliggöra produktutveckling inom ren energi. Företagets produktion är inriktad på jordbruksmaskiner och precisionsodlingsteknologi.

SLC - Img 0704
Biodiversitetsfärdplanen presenterades i Bryssel

SLC:s och MTK:s biodiversitetsfärdplan presenterades i Bryssel under förra veckans tisdag. Under tillfälle betonades särskilt vikten av frivilliga och marknadsbaserade metoder, såsom naturvärdesmarknader och samarbetet mellan olika organisationer, för arbetet med att främja biologisk mångfald på europeisk nivå.

SLC - 6A0F6C95 5B2E 43F8 A809 926Ec9D0E695
EU-ministrar vill stärka försörjningen med protein

EU:s medlemsländer borde stärka självförsörjningen med protein. EU borde minska sitt beroende av importerat protein som till exempel soja. Självförsörjningen med protein borde höjas, fastställde EU:s jordbruksministrar under ett möte på tisdagen.

ÖSP efterlyser en bättre fungerande livsmedelsmarknad

Österbottens svenska producentförbund efterlyser i ett uttalande från sitt vårmöte en bättre fungerande livsmedelsmarknad.

Ukrainskt fjäderfäkött ledde till salmonellautbrott i Finland och ett dödsfall i Storbritannien

Sedan september 2021 har gränsöverskridande utbrott av salmonella påträffats i EU och Storbritannien. Flera personer insjuknade och en person dog. Orsaken var kontaminerat ukrainskt fjäderfäkött, meddelar EU:s matmyndighet Efsa.