Arkiv

SLC - Lpx 169454
Tyska forskare: EU:s gröna giv kan bli en björntjänst för planeten

EU-kommissionens gröna giv lanseras i Bryssel som en räddning för klimatet. Det är en sanning med modifikation. Jordbrukets miljö- och klimatåtgärder sänker de skadliga utsläppen i Europa, men i gengäld utlokaliseras skadorna till andra regioner i världen.

SLC - Deklaration1
Deklarationsråd 2020

Nu är det igen dags att fundera på jord- och skogsbrukets deklarationer. På det stora hela är mycket som förut vad gäller regler och deklarationsblanketter, men några nyheter är värda att notera. Läs mer i LF:s deklarationstema som sammanställts av Annika Nystén och Peter Österman, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

SLC - Deklaration10
Mervärdesskattedeklaration

Mervärdesskatten skall redovisas enligt anvisningarna på blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ. De efterfrågade mervärdesskatteuppgifterna är samma som tidigare år, fastän blanketten fick en förnyad layout 2019.

SLC - Deklaration9
Skogsbrukets deklaration

Försäljning som beskattas som kapitalinkomst i skogsbruket är förutom stockar och massaved också flis, vedklabbar och julgranar. Även inkomster av packade vedklabbar räknas hit. Inkomster från avverkningsrester, skogsbränslen, barrträdskvistar till dekorationer, plogkäppar och dylikt räknas även de som skogens kapitalinkomst. Förädlade skogsprodukter och hyror för skogsmark utgör däremot jordbrukets inkomst.

SLC - Deklaration5
Jordbrukets deklaration

Deklarationsarbetet inleds naturligast genom att anteckna jordbrukets inkomster och utgifter på sida 1 och 2 i blankett 2.

Ledaren: Underbetald arbetskraft i EU snedvrider konkurrensen

Det är känt att utländsk arbetskraft behövs inom basnäringarna i högkostnadsländerna. Men att underbetala sina arbetare är i högsta grad orättvist. Det gäller inte bara arbetarna. Det innebär också snedvriden konkurrens på exportmarknaden, inte minst EU:s inre marknad, påpekar Micke Godtfredsen.

SLC - Deklaration21
Deklaration

SLC - Sockerbetor
Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2021

Regeringen har fattat beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Närmare villkor för stödet för beskogning fastställdes

Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar bestämmelserna om stödbeloppet samt andra närmare villkor i lagen om beskogning som trädde i kraft vid ingången av 2021. Stödansökningar kan lämnas in hos Skogscentralen från ingången av mars.

Kompetensnätverket AgriHubb hjälper lantbruksföretag

Kompetensnätverket AgriHubb lanserades i början av året för att stöda lantbruksföretag genom rådgivning, forskning och utbildning på området. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga.

SLC - Mbl Screenshot
Markägarnas rättigheter måste stärkas i markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen revideras som bäst. Med den avgörs i vilken verksamhetsmiljö Finlands näringsliv och företag kommer att fungera i framtiden. Markägarens rättigheter får inte heller glömmas bort, påminner SLC.

Vietnam aviserar ASF-vaccin till hösten

Ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest (ASF) kommer kanske att lanseras detta år, meddelar regeringen i Vietnam. Den kommersiella produktionen väntas starta under årets tredje kvartal, meddelar landets jordbruksministerium.