Arkiv

Bodväggen - händelsekalender

Bodväggen - information från förbund och lokalavdelningar. NYTT: Aktuellt i Nyland.

SLC - Lpx 00155731
EU vill begränsa utsläpp från större boskapsgårdar

EU-kommissionen vill klassificera större djurgårdar med fler än 150 kor eller 500 grisar som industrianläggningar med skärpta utsläppsregler. Förslaget väcker allmän oro bland EU:s jordbruksministrar, som går ut med häftig kritik mot kommissionen.

SLC - Framtidsodlarna Perklen
Podcasten Framtidsodlarna: Större skördar på samma hektar leder till både ekonomisk och ekologisk hållbarhet

I den nya säsongen av podcasten Framtidsodlarna är det fokus på hållbarhet. Hur kan man kombinera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet inom jord- och skogsbruket?

EU:s jordbruksministrar värnar om växtskyddet

En bred majoritet av EU-länderna motsätter sig kommissionens förslag att minska insatsen av växtskyddsmedel med 50 procent. En reduktion betecknas som alltför riskabel mot bakgrunden av den aktuella livsmedelskrisen.

SLC - K Ruoka Fi Brandikuvat 2
PTT: Krisen på gårdsnivå lättar inte trots högre matpriser

Kostnaderna för livsmedelsproduktionen och konsumentpriserna på mat kommer att ligga på en högre nivå än vanligt åtminstone under nästa år, framgår det ur Pellervo PTT:s prognos.

Vietnam omprövar ASF-vaccin för grisar

Vietnamesiska forskare rapporterar både framsteg och bakslag vid utvecklingen av ett vaccin mot den afrikanska svinpesten ASF. Enligt de senaste rapporterna har forskarna lärt av otaliga misstag. Vaccineringarna fortsätter under sträng kontroll.

SLC - Dikrens3
Dikningssammanslutningar hittas nu i karttjänst

De hårda regnen som fallit under sensommaren har åter en gång blottat utmaningarna med vattenhushållningen inom jordbruket på olika håll i Finland. För att hitta uppgifter om dikningssammanslutningar som kanske borde aktiveras på nytt kan man använda Ojitusyhteisöt-karttjänsten, som produceras av NTM-centralerna.

SLC - Vlees Palace 2 Pcqgf7Uwittraegybeajepn62Ni1N8Bk7Kxqso2Yyo
Holländsk stad stoppar köttreklam

Den nederländska staden Haarlem med 160.000 invånare blir först i världen med ett förbud mot offentlig reklam för produkter som anses skada klimatet. Till denna grupp hör bland annat kött. Idén har genererat en häftig debatt om åsiktsfrihet.

Norska bönder kompenseras för höga elpriser

De norska jordbrukarna får betydande subventioner av elpriserna denna höst. Enligt ett beslut av den norska regeringen kompenseras de höjda elkostnaderna för upp till 60.000 kWh per gård och månad, rapporterar den norska tidningen Bondebladet.

SLC - Skooord5
Spannmålsskörden uppskattas bli 3,6 miljarder kilo

Spannmålsskörden i Finland uppgår enligt nuvarande uppskattningar till närmare 3,6 miljarder kilo, uppger Naturresursinstitutet. Skörden av korn, havre och vete kommer att bli betydligt större än i fjol, däremot kommer rågskörden att ligga under genomsnittet. Ärtskörden är rekordstor.

SLC - Olle Haggblom
Olle Häggblom ny chef för Täckdikningsföreningen

Olle Häggblom har valts till ny verksamhetsledare för Täckdikningsföreningen från början av 2023, då nuvarande verksamhetsledare Helena Äijö går i pension. Olle börjar arbeta på Täckdikningsföreningen i början av oktober.

Besvara enkät om säsongsarbetskraft 2022 och 2023

MTK, SLC, Frukt- och Bärodlarnas förbund, Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin Yhdistys och Handelsträdgårdsförbundet i samarbete med TE-tjänsterna och Migrationsverket kartlägger hur årets rekrytering av säsongsarbetskraft lyckats. Samtidigt kartläggs det kommande behovet av säsongsarbetskraft.