Arkiv

SLC - Sackinsamling Tiina Rinne 1 Scaled
4H:s säckinsamling startar igen

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och lokala 4H-föreningarna ordnar även i sommar säckinsamlingen Rejäl Handling, tillsammans med Yara Finland som huvudfinansiär. Rejäl handling-säckinsamlingskampanjen är en betydande miljögärning som sysselsätter ungdomar och bidrar till den cirkulära ekonomin.

SLC - 2022 05 05 Miina Rautiainen Tampaja Gard Pelto Kevat
Markförbättringsmedel intresserar jordbrukarna

Åkerrenstillfället, som arrangerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), lockade över tio jordbrukare i april till Tampaja gård i Kyrkslätt för att diskutera jordförbättringsmedel.

SLC - 273202846 376226940980528 5793969422765234310 N
Europaparlamentet röstade för ekologisk handlingsplan

Denna vecka har Europaparlamentet varit i Strasbourg för plenarsession och beslutat om sin position kring handlingsplanen för ekologiskt jordbruk. Dessutom har EU-kommissionen presenterat offentliga samråd om nya förädlingstekniker och om hållbara livsmedelssystem.

SLC - 3622531117 8Be405D9C7 O
Ryskt vete exporteras trots restriktionerna

Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt begränsat den ukrainska exporten av spannmål. Samtidigt ser den ryska veteexporten ut att rulla på i oförändrad takt, även om omkostnaderna är högre, skriver Jordbruksaktuellt.

Jordbruksverket har lämnat förslag på det svenska krisstödet

Jordbruksverket i Sverige har tagit fram ett förslag på utformning av det svenska krisstödet till jordbruket.

SLC - Img 4703
Bestämmelserna om odling av hampa ska förtydligas

Regeringens proposition om ändring av narkotikalagen har sänts på remiss. Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om odling av hampa och växtförädling, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller något annat bekämpningsmedel. På grund av sanktionerna mot Ryssland är dock tillgången till urea osäker i nuläget, och bekämpningsskyldigheten lindras därför temporärt från och med den 6 maj 2022, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

SLC - Vasikat Laiduntamassa
Luke-prognos: Varannan nötkreatursgård har ingen företagarinkomst alls

Naturresursinstitutets prognosuppdatering visar att ökningen av producentpriserna och samhällets stödåtgärder tycks hålla jordbrukets lönsamhet på minst samma nivå som ifjol, trots de stigande kostnaderna. Enligt prognosen för 2022 beräknas jordbrukens genomsnittliga företagarinkomst uppgå till 18.400 euro.

SLC - Gardsbutiker 2022
Närmare 90 gårdsbutiker: Digital karta samlar österbottniska pärlor

Arbetet med att skapa en karta över gårdsbutiker i de österbottniska landskapen har gått över förväntan. Nästan 90 gårdsbutiker är redan med i samarbetet.

SLC - Silfver4
Josefine Silfver vill ha en god kommunikation med fältet

Sociala medier och den externa samt interna kommunikationen. Det ser Josefine Silfver som hennes viktigaste uppgifter som ÖSP:s nya kommunikationsassistent. Tröskeln för att ta kontakt med mig ska vara låg, säger hon.

SLC - Kolbindning
Skogsägaren kan nu tjäna pengar på att binda kol genom gödsling

Skogsägarna kan i fortsättningen tjäna pengar även med klimatåtgärder, då den omtalade koldioxidkompensations verksamheten äntligen kommer i gång. Kolbindningstjänsten är ett kommersiellt kolbindnigskoncept, där skogsägaren kompenseras för den ökade tillväxten en gödsling av skogen åstadkommer. De kolenheter som därmed skapas marknadsförs vidare till inhemska företag som frivilligt vill kompensera sitt koldioxidavtryck.

SLC - Christoffer Emilia
Christoffer och Emilia nya vid SLC

Christoffer Ingo är ny lantbrukspolitisk sakkunnig vid SLC. Hans arbetsuppgifter omfattar en bred jordbrukspolitisk intressebevakning med fokus på att förbättra jordbrukarnas lönsamhet. Emilia Karell är högskolepraktikant vid SLC den här sommaren. Karell ska jobba med olika jordbrukspolitiska uppgifter, bland annat intressebevakning och marknadsfrågor.