Jordbruk SLC Marknad

Ilkka Uusitalo leder
Pellervos delegation

Coop Center Pellervo:s delegation valde förra veckan lantbruksföretagaren Ilkka Uusitalo från Salo till sin nya ordförande, efter att kommerserådet Seppo Rytivaara meddelat att han drar sig tillbaka.

Ilkka Uusitalo var tidigare viceordförande, han valdes in i delegationen 2012. Han har sedan tidigare flera förtroendeuppdrag i kooperationen. Således är han viceordförande för andelslaget LSO:s styrelse och ordförande för Osuuspankki Kantrisalos styrelse. Vidare är han medlem i Metsäliittos förvaltningsråd.

Seppo Rytivaara från Kajana som varit medlem i delegationen sedan 2010 lämnade ordförandeskapet efter att han avgick från styrelsen i Pihtiputaan Osuuspankki. Han fortsätter i alla fall som medlem i delegationen fram till Pellervos årsmöte 10 april.

På delegationsmötet valdes också andra personer till nya uppdrag. Således efterträder prosten Matti Pikkarainen från Uleåborg Ilkka Uusitalo på viceordförandeposten. Matti Pikkarainen är ordförande för SOK:s förvaltningsråd.

De styrelsemedlemmar som var i tur att avgå, lantbruksföretagaren Tiina Linnainmaa från Tavastkyro, jordbrukaren Vesa Kaunisto från Vetil samt forstmästaren Timo Saukkonen från Rautjärvi omvaldes och sitter nu tills 2021.

Då styrelsen konstituerade sig efter delegationsmötet återvaldes direktören vid LokalTapiolagruppen Petri Pitkänen till ordförande. Som viceordförande fortsätter Tiina Linnainmaa.