Arkiv

SLC - Stodet For Vitaliseringsgodsling Har Intresserat Skogsagarna Bild Skogscentralen
Antalet ansökningar för vitaliseringsgödsling av skogar överraskade

Skogsägarna har kunnat ansöka om nya stöd för skogsbruket sedan mars. Stödet för vitaliseringsgödsling har i synnerhet intresserat. Över 3,6 miljoner euro i stöd har redan sökts under de tre första ansökningsmånaderna, uppger Finlands skogscentral.

Polska bönder blockerar igen gränsen till Ukraina

Efter ett längre uppehåll har polska bönder återupptagit blockaderna mot den ukrainska gränsen. Enligt polackerna transporteras otillåtet stora mängder spannmål över den ukrainska gränsen till Polen.

SLC - Bestallaransvar Dsc04753
Beställaransvaret gäller nu även enskilda näringsidkare inom gårdsbruk och fiske

Beställarens utredningsskyldighet enligt beställaransvarslagen gäller numera även enskilda näringsidkare inom gårdsbruk och fiske, meddelar Regionförvaltningsverket. Bakgrunden är de ändringar i lagstiftningen som trädde i kraft förra sommaren.

SLC - Eu Val
EU-valet: Högerextrema rörelser attackerar gröna aktörer

Europas väljare har utsett sina representanter till EU-parlamentet. De borgerliga europeiska kristdemokraterna EPP segrade som väntat i valet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill förnya och stärka sitt mandat som ordförande.

SLC - Kuva 1 Kananhirssi Kukinto 1
Observera och bekämpa hönshirs och kavelhirs i tid

De skadliga ogräsen hönshirs och kavelhirs håller på att bli allt allmännare i Finland tack vare klimatförändringen. Maj innevarande växtsäsong var mycket varm och förhållandena har varit gynnsamma för dessa arters tillväxt och spridning, påpekar Livsmedelsverket.

Mer flexibilitet i kravet på rastning för kor som hålls uppbundna i bås

Statsrådets förordning ändras så att producenterna ges möjlighet att planera betesgång och rastning för kor som hålls uppbundna i bås på ett mer flexibelt sätt med tanke på gårdens arbeten och resurser så att man samtidigt beaktar nötkreaturens välbefinnande.

SLC stöder besvär om långsamma behandlingstider för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedelsindustrin rf (Kasvinsuojeluteollisuus ry) lämnade i maj in ett besvär till riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen om Säkerhets- och kemikalieverket Tukes långsamma behandlingstider gällande godkännande av växtskyddsmedel. SLC, MTK, Handelsträdgårdsförbundet samt Frukt- och bärodlarförbundet stöder besväret.

SLC - Christoffer Ingo Slc0377 Edit
Arealstödet för unga jordbrukare kan inte betalas ut till unga som ingår i sammanslutning

SLC försökte genom aktiv intressebevakning hitta en lösning på frågan om varför det arealbaserade stödet för unga jordbrukare inte betalas ut till unga delaktiga i en jordbrukssammanslutning. På grund av att jordbrukssammanslutningar inte är juridiska personer kom man ändå inte vidare med detta. Samtidigt framkom det att sammanslutningar är rätt så unika inom EU och att såväl deras existens som rätt till jordbruksstöd ifrågasätts i en del sammanhang.

SLC - Farmifiesta 2
SLC Unga & Maaseutunuoret goes FARMIFIESTA 5.7 i Seinäjoki

Kom och njut av juli månad i Seinäjoki på OmaSp Stadium när FARMIFIESTA drar igång den 5 juli.

SLC - Satt7 Maj24 Ct
Skolbarn fick sätta potatis i Pensala

Förra veckan fick förskole- och skoleleverna vid Metsäkulman koulu i Nykarleby ta del av en annorlunda skoldag. Bussen hämtade dem till en åker i Pensala där de fick lära sig mera om potatissektorn. Och naturligtvis fick de också sätta potatis.

Insändaren: EU-valet har betydelse för jord- och skogsbruket – låt oss använda vår röst!

Finland bör aktivare påverka EU:s politik inifrån. Vi måste ha en jordbruksexpert på plats som erbjuder lösningar och ser till att finländska lösningar blir hela EU:s lösningar, skriver åtta jordbrukare i en gemensam insändare.

SLC - Dsc00831
Stort sug efter välbetald energived

Energivirke är hett efterfrågat just nu och enligt Antti Harala som är distriktschef för skogsmaskinkoncernen John Deere kan det i sydvästra Finland betalas 40 euro per kubikmeter och i vissa fall ännu mer för energived som levererats till vägkanten. Det är ju nästan mera än vi får för timret, var en skogsägarkommentar på Ålands SkogsIndustrier ÅSI:s bioenergidag förra veckan.