Arkiv

SLC - Dsc 4426
Grundkursen i ekologisk odling ordnas på distans i februari

På grund av den rådande pandemin arrangeras den årliga grundkursen i ekologisk odling på distans i år. Dessutom blir det en gemensam kurs för hela Svenskfinland. Detta innebär att fler föreläsare än vanligt medverkar.

Växthusodlare uppmanas fylla i undersökning om odlingsåret

Proagria Lantbrukssällskapet genomför nu på uppdrag av ÖSP den återkommande undersökningen av odlingsåret för växthusföretagare. Målet är att så många som möjligt deltar så att statistiken blir heltäckande. Sista dagen för att besvara frågorna är den 19 januari.

Arla förstärker sin nätförsäljning

Den skandinaviska mejerijätten Arla Foods ska bli Europas ledande mejeriaktör på nätet. Beslutet har fattats i samband med nedstängningen under coronakrisen. Förändringen har tvingat Arla att öka försäljningen utanför de fysiska butikerna.

Webbsidan kraschade och pengarna tog slut

Det tyska stödprogrammet till jordbruket förorsakade en veritabel rusch av ansökningar. Först kraschade webbsidan. Därefter strömmade så många registreringar in för stöd till maskiner och redskap att sidan måste stängas på nytt efter ett par timmar.

SLC - Hkscan Klimat
HKScan siktar på netto noll klimatavtryck

HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i företagets egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040. Klimatarbete utförs på HKScans samtliga hemmamarknader i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum, uppger koncernen i ett pressmeddelande.

SLC - Smart Farming Or Digital Agriculture 29071
Statlig ”bondemiljard” ska främja miljöinvesteringar på tyska gårdar

Från och med denna vecka kan tyska producenter ansöka om statliga stöd för investeringar i ny teknik som stöder klimat- och miljöåtgärder. Bidraget täcker upp till 40 procent av investeringen. Resten kan finansieras med statliga krediter.

Markanvändnings- och bygglagen förnyas – stärks företagens livskraft?

Helhetsförnyelsen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) är igång. Hur reformen av lagen förverkligas har en avgörande betydelse för i vilken verksamhetsmiljö Finlands företag och näringsliv möter sina framtida utmaningar och möjligheter. Har näringslivets röst hörts tillräckligt i reformen?

SLC - 5A4Fbeab9D52A21A6848C59B
Brexitbyråkratin bromsar upp brittiska mattransporter till EU

Brexitbyråkratin börjar redan synas inom livsmedelshandeln mellan Storbritannien och EU-kontinenten. Ironiskt nog har den brittiska kedjan Marks & Spencers matbutiker i Paris drabbats svårast av tullformaliteterna vid gränsen till EU.

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande öppnar 18.1 i Vipu-tjänsten

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu 18.1-17.2.2021. Ersättning för år 2021 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

SLC-ombudsman anställd av Jord- och skogsbruksministeriet

SLC:s ombudsman Annika Öhberg har fått anställning som specialsakkunnig på Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsavdelning.

SLC - Sakergard
Fem gårdar belönades i tävlingen En Säker Gård 2020

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s kampanj under 2020 Noll olycksfall i lantbruket har avslutats. Kampanjen har haft som mål att minska antalet olycksfall ända ner till noll och främja en positiv arbetssäkerhetskultur. Året kulminerade i prisbelöningen av gårdar som deltog i tävlingen En Säker Gård 2020.

John Nurminens Stiftelse letar efter kontraktsgårdar för ett gödselåtervinningsprojekt

Målet med John Nurminens Stiftelses Projekt för gödselåtervinning är att förbättra den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön.