Jordbruk

Dröjsmålsräntan på
lantbruksföretagarnas
försäkringspremier ändras inte

Dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förblir fortsatt fyra procent. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

I juli 2017 sänkte regeringen temporärt dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till fyra procent. Avsikten var att denna praxis skulle upphöra vid utgången av 2018, men nu förlängs lagens giltighetstid till utgången av 2020.

Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter som beror på bland annat oväntade förändringar inom jordbruket och svåra väderleksförhållanden under vegetationsperioden.