Jordbruk

Åländsk kursdag om
optimerad bevattning

Efter årets extremt torra sommar som drabbade Åland speciellt hårt ordnar Ålands Hushållningssällskap den 16 januari 2019 en kursdag där man diskuterar bevattning, bevattningsekonomi och olika strategier för att nå bästa resultat.

Sakkunniga föreläsare inom detta högaktuella ämne är Patrick Sjöberg och Ida Lindell som båda är rådgivare hos HIR Skåne, som är ett ledande konsultföretag inom lantbruk och trädgård.

Under dagen berättar de bland annat hur man bygger upp en klok bevattningsstrategi utifrån de förutsättningar som finns, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar, hur man bedömer bevattningsbehovet och när det är mest lönsamt att bevattna.

Kursen riktar sig till jordbrukare som vill lära sig mer om bevattning oberoende av tidigare erfarenhet. Den fokuserar i huvudsak på bevattning av vall, potatis, spannmål och grönsaker samt tar upp olika tekniker för bevattning och resonerar kring bevattningsekonomin för detta.

Bevattningskursen hålls onsdagen den 16 januari kl.10-15 i Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn och kostar 18,50 euro per person. Kursdeltagarna betalar endast för lunch och kaffe.

Sista anmälningsdagen är måndagen den 7.1.2019. Anmälningarna är bindande och görs antingen till Carin Ekström, tel. 0457-3421040 (tis-tors), eller carin.ekstrom@landsbygd.ax. Det går också bra att mejla Dennis Grönroos: dennis.gronroos@landsbygd.ax.