96Dcba6B5E5Fea3B Org
Bland växthusarbetare konstateras årligen några fall av allegiorsakad yrkessjukdom som snuva, astma och eksem. Arbetshälsoinstitutet vill utreda hur vanligt det är med allergier bland växthusarbetare. FOTO: Arbetshälsoinstitutet
Jordbruk SLC

Fler växthusarbetsplatser
behövs i projekt om allergier
bland växthusarbetare

Arbetshälsoinstitutet efterlyser ytterligare några växthusarbetsplatser som deltagare i projektet om utredning av allergiorsakade yrkessjukdomar i växthus.

Bland växthusarbetare konstateras årligen några fall av allergiorsakad yrkessjukdom som snuva, astma och eksem. Allergier kan orsakas av odlingsväxter, pollinerare, t.ex. växthushumlor eller av skadeorganismer och de organismer som används för deras biologiska bekämpning.

Det är oklart hur vanligt det är med allergier bland växthusarbetare och därför utreder Arbetshälsoinstitutet saken inom ramen för ett projekt. Utredningarna görs huvudsakligen i växthus i Österbotten. De första resultaten väntas vara färdiga år 2020.

– Om en arbetstagare har utvecklat allergi och mycket besvärande hud- och luftvägssymtom, kan det vara svårt att fortsätta i branschen, säger specialistläkare Pirjo Hölttä vid Arbetshälsoinstitutet.

– Vi kommer att utreda hur vanligt det är med allergiska symtom och vilka faktorer som är mest allergiframkallande. När vi har utrett de här frågorna, kan vi upprätta anvisningar och verksamhetsmodeller, som förbättrar arbetshygienen och förebygger allergier.

Enligt dagens kunskapsläge kan allergier framkallas av bl.a. pollinerare som växthushumlor och organismer som används för biologisk bekämpning. Man har också konstaterat yrkessjukdomar orsakade av odlingsväxter som tomat, gurka och paprika, och av växtskadedjur som växthusspinnkvalster.

De som vill vara med i projektet kan ta kontakta med projektets chef Pirjo Hölttä, tel. 050-3394016, pirjo.holtta@ttl.fi.

Projektets samarbetspartners är Österbottens Svenska Producentförbund rf, Handelsträdgårdsförbundet rf, Biotus Oy, Schetelig Oy, Industrifacket rf, Landsbygdens arbetsgivareförbund rf, KristinaMedi, Evira, Naturresursinstitutet Luke och LokalTapiola.