Jordbruk EU Marknad

Sista försöket för UTP-direktivet

UPPDATERAD. Trepartsförhandlingarna om UTP-direktivet mot orättvisa affärsmetoder i leverantörskedjan har kört fast. Åsikterna i kommissionen, medlemsländerna och parlamentet går starkt isär. EU-ordförandelandet Österrike försöker ännu rädda vad som räddas kan.

Det österrikiska ordförandeskapet hann redan meddela att trepartsförhandlingarna hade strandat. På måndagen tillkännagavs att ett sista försök ska genomföras på onsdagen. Om det inte lyckas, måste nästa ordförandeland Rumänien ta över nästa år.

Försöken att förbättra skyddet för producenterna som den svagaste parten i handelns leveranskedja krånglades till under hösten, då EU-parlamentet krävde väsentliga tillägg i lagstiftningen.

EU-kommissionen presenterade redan på våren sitt förslag till UTP-direktiv (Unfair Trading Practices) för en rättvisare leveranskedja. Syftet var att först och främst stärka småproducenternas möjligheter att hävda sig gentemot handelsledets inköpare.

Parlamentet breddade förslaget

Enligt kommissionens vilja ska direktivet skydda kedjans svagaste länk, de små och medelstora leverantörerna med en årlig omsättning av högst 50 miljoner euro. Det ska räcka för att täcka småaktörer mot handelskedjornas makt.

Situationen blev mer komplicerad då EU-parlamentet i oktober röstade igenom ett eget förslag. Parlamentets rapportör, italienaren Paolo De Castro, ville bredda skyddet genom att införliva samtliga leverantörer i direktivet, inte bara de små och mellanstora företagen.

Därmed kan i princip de stora bondeägda andelslagen införlivas i skyddet mot handelskedjorna. Å andra sidan skyddas också storkoncerner som Nestlé och Unilever. Det har stött på patrull i EU:s institutioner och handelns lobbyorganisationer.

Omröstningen i parlamentet kantades av en lång rad ändringsförslag som har gjort hela processen svåröverskådlig. Då trepartsförhandlingarna mellan institutionerna skulle börja, hade förslaget fått helt nya proportioner.

EU-länderna och kommissionen förefaller i stort sett att vara eniga om riktningen och håller fast vid det ursprungliga konceptet. Inställningen till ett breddat skydd för stora företag varierar däremot kännbart.

Hoppas ännu på lösning

Det österrikiska ordförandeskapet har frågat länderna om deras intresse att ta med stora företag i skyddet. Några länder håller på kommissionens förslag medan andra länder kan acceptera en årlig omsättning på en till två miljarder euro som övre gräns.

Österrikes jordbruksminister Elisabeth Köstinger fick en oväntat svår sits som medlare. En gemensam lösning borde nås före julen men åsikterna är svåra att överbrygga. På måndagen gick Köstinger med på en allra sista mangling för onsdagen.

Om räddningsförsöket misslyckas, ställs förhoppningarna till nästa ordförandeland Rumänien. I så fall ska trepartssamtalen fortsätta i januari men inget konkret datum har nämnts.

Alla parter uppges vara angelägna om att UTP-direktivet brådskar. Beredning och förhandlingar har dröjt länge nog. Den sista tidsgränsen är Europavalet i maj. Före det måste parterna senast enas, heter det i Bryssel.

Artikeln har uppdaterats efter att Österrike plötsligt gått med på att fortsätta förhandlingarna om UTP, ett extra möte ska hållas på onsdagen.