Arkiv

SLC - Bovete6
Fältförsök bekräftar klimateffekt av mellangrödor som biogassubstrat

Nya fältförsök vid SLU visar att det ger upp till fem gånger mer klimatnytta om mellangrödor används för att producera biogas och biogödsel än om de plöjs ner i jorden för att maximera markkolsinlagringen.

Ledaren: Vad ska man så i vår? Eller ska man alls så?

Vetepriset på Euronext-börsen i Paris ligger på över 400 euro per ton medan oljeväxtpriset ligger på hela 845 euro. Här i Finland har ändå prissignalerna från uppköpare och industri för den kommande skördens spannmål (hösten 2022) varit mycket svaga under de gångna månaderna och fortfarande är inte efterfrågan på den kommande inhemska skörden särskilt stor. Det här är onekligen intrycket man får när man studerar våra inhemska prisnoteringar för hösten 2022 och tar med världsmarknads- och börspriser i jämförelsen.

Ledarsticket: Marina Ovsyannikova – en sann rysk hjältinna

På måndagen rusade Marina Ovsyannikova in bakom programledaren under Rysslands mest sedda kvällsnyhetssändning. Hon höll upp en skylt med texten ”Nej till krig. Tro inte på propagandan. Här ljuger man för er”.

SLC - Krislager
Krislager

SLC - Nyyylund8
SLC välkomnar krispaketet men oroar sig för att pengarna når bönderna för långsamt

Regeringens krispaket på cirka 300 miljoner euro till det finländska jordbruket välkomnas av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Enligt producentorganisationen är det viktigt att krispaketet kan betalas ut till gårdarna så fort som möjligt och att stödet riktas rätt.

Krispaket på 300 miljoner euro riktas till jordbruket

Regeringen bereder med en brådskande tidsplan åtgärder för att underlätta jordbrukets kostnadskris som förvärrats och för att trygga försörjningsberedskapen. Dessutom bereds en åtgärdshelhet för att påskynda övergången från fossila bränslen till förnybara energiformer.

USDA stöder utvecklingen av innovativa gödselmedel

USA-regeringen ställer 250 miljoner US-dollar till förfogande för utvecklingen av nya och innovativa gödselmedel. Målet är en uthållig försörjningskedja som ska minska de amerikanska farmarnas beroende av omvärlden.

SLC - Helena Fabritius
SLC Åboland deltar i färdplan för vattenskydd

Hur kan man ytterligare effektivera vattenskyddet inom jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde? NTM-centralen i Egentliga Finland vill nu höra odlarnas synpunkter och förslag till åtgärder för hur man kan minska näringsbelastningen från jordbruket.

SLC - 275005439 5008837992532079 3545716637163661683 N
Krig och gödselbrist hotar globala matförsörjningen

Effektiva gödselmedel är nyckeln till en trygg matförsörjning överallt i världen. Framställningen av mineralgödsel har gjort det möjligt att höja skördarna. Stigande energipriser och kriget i Ukraina skadar det effektiva jordbruket.

Finansministrarna överens om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

EU-ländernas finansministrar nådde tisdagen den 15 mars en överenskommelse i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) om att inrätta en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Finansminister Annika Saarikko representerade Finland vid mötet i Bryssel, uppger Miljöministeriet.

FSC och PEFC stoppar ryskt trä

De båda systemen för skogscertifiering PEFC och FSC har enats om att svartlista virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus. Träet från dessa stater klassas som så kallat ”konfliktvirke” och får inte användas i certifierade produkter.

SLC - Mtk Akervaxt 3
Finlands spannmålsodlare växlar upp och tar sig an framtidens utmaningar

MTK:s åkerväxtutskott samlade ett sjuttiotal växtodlare till Helsingfors på tisdagen. Träffen samlade odlare från MTK:s samtliga regionförbund och även en del SLC-medlemmar från sydkusten.